Nyheter

04.11.2019

07.10.2019

29.04.2019

17.04.2019

07.11.2018

06.04.2020

20.08.2018

Benresorpsjonshemmere er medisiner som hindrer bendestruksjon og som dermed kan forebygge fremtidige plager fra skjelettet. Les mer  >>>

Studier har vist at postmenopausale brystkreftopererte kvinner som mottar adjuvant systemisk behandling har nytte av å få benresorbsjonshemmer – zoledronsyre (Zometa®) - gitt intravenøst to ganger i året i fem år. Behandlingen reduserer risiko for tilbakefall av brystkreftsykdommen hos pasienter etter overgangsalder. Les mer >>>

17.04.2020

11.02.2020

27.06.2018

23.04.2018

26.03.2018

11.01.2018

Behandling med kombinert immunterapi ved føflekkreft med spredning. Les mer >>>> 

01.12.2017

29.09.2017

Stereotaktisk strålebehandling

Stereotaktisk strålebehandling er en medisinsk behandling som benytter en svært nøyaktig, målrettet og høy stråledose. Dette har vist seg å være et effektivt alternativ til kirurgi eller konvensjonell strålebehandling for behandling av relativt små svulster.

Oftest benyttes denne teknikken mot svulster i hjernene eller lunger, men den kan også brukes mot svulster som er lokalisert andre steder. Se skriv >>>

27.09.2017

13.09.2017

Paklitakselalbumin/gemcitabinkur

Paklitakselalbumin/gemcitabin er en kombinasjonskur som består av medikamentene paklitakselalbumin og gemcitabin. Kuren gis til pasienter med kreft i bukspyttkjertelen. En kur-syklus er 28 dager med behandling dag 1, dag 8 og dag 15. Hvor mange kurer som gis, vurderes individuelt. >>>

29.08.2017

Partikkelterapi

Partikkelterapi (protonterapi) er en form for utvendig strålebehandling. Kreftsvulsten bestråles med positivt ladede kjernepartikler (protoner) eller atomkjerner, for eksempel fra grunnstoffet karbon. Partikkelterapiens største fordel sammenlignet med ordinær strålebehandling (fotonstråling) er at det er mulig å oppnå mindre bestråling av friskt vev rundt svulsten, og dermed redusere skadevirkningene som følge av strålebehandlingen. For barn er dette spesielt viktig.

Foreløpig er behandlingen bare aktuell for et fåtall pasienter. Behandlingstilbudet finnes ikke i Norge, men universitetssykehusene har avtale med flere utenlandske institusjoner for å kunne henvise pasientene til disse stedene.  >>>

21.12.2017

09.11.2017

Rundt én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av sin levetid.
Prostatakreft er i dag den hyppigste kreftform blant menn, I 2016 fikk 5 118 menn prostatakreft i Norge. Denne kreftformen er den som rammer flest menn og flest totalt i Norge, uavhengig av kjønn.
Internasjonalt ligger Norge blant de land med høyest forekomst og dødelighet av kreft i prostata.
Økningen i antall påviste krefttilfeller i prostata skyldes i all hovedsak introduksjonen av PSA-målinger på 1980-tallet. Samt at prostatakreft først og fremst rammer eldre menn og krefttypen her dermed økt i takt med antallet eldre i befolkningen. Prostatakreft forekommer sjelden blant menn under 50 år.
Det er fortsatt uklart hvorfor prostatakreft oppstår. Alder, arv, hormoner, kost, miljø og livsstil ser imidlertid ut til å være av betydning for utvikling av sykdommen. 10 % av prostatakrefttilfellene har bakgrunn i arvelig disposisjon.

14.07.2017

Redaksjonen ønsker alle en god sommer.

05.01.2017

Generelt om kreft 

Under fanen "Generelt om kreft", øverst til venstre på siden, har vi samlet informasjon som er aktuelt for de fleste krefttyper. Her finner du også en video om "Kreftutvikling og spredning av kreftceller".  >>>

12.12.2016

10.08.2016

Forbedring

Under fanen "Om kreft" har vi lagt inn i venstremenyen mapper hvor vi har samlet informasjon som gjelder for de aller fleste krefttyper.   >>>

04.08.2016

Strålebehandling

Informasjonsskrivet om hudstell ved strålebehandling er revidert. >>>

21.06.2016

Redaksjonen ønsker alle en riktig fin sommer med forhåpentligvis mye sol og varme.

27.04.2016

Bedre søkopplevelse

Vår seniorutvikler Rajni har jobbet mye med å forbedre søk i Oncolex og Kreftlex. Vi er nå meget fornøyd med resultatene.

Gjør et søk :)

Vi vil gjerne ha tilbakemelding på om og hvordan dere finner/ikke finner det dere leter etter.

29.02.2016

Strålebehandling

Informasjonskrivet "Spørsmål om strålebehandling" er revidert. Link  >>>

21.01.2016

Vi søker en kreftsykepleier som har lyst å være med på å vedlikeholde og videreutvikle Oncolex og Kreftlex. Spennende jobb for den rette!

06.01.2016

Prostatabehandling

Innvendig strålebehandling (brakyterapi) av prostata er revidert.   >>>

16.12.2015

Fredelig jul og godt nytt år ønskes dere alle fra Kreftlexredaksjonen.

16.12.2015

Strålebehandling ved brystkreft 

Strålebehandling etter kirurgisk behandling er revidert. Det er antall behandlinger og behandlingsvarighet som er endret.

Til strålebehandling bryst >>>

28.08.2015

Brukermanual

Nå har vi laget "Slik bruker du kreftlex" som du finner under fanen "Om Kreftlex". Det er en brukermanual med gode tips og råd.   >>>

06.08.2015

Sommerquiz

Sommerquizen ble en suksess. Ti heldige vinnere er trukket og fått tilsendt en stylus-penn og en Oncolex minnepinne 8GB.

23.06.2015

BLI MED PÅ MORSOM KREFTLEX SOMMERQUIZ

Du finner quizen på Kreftlex Facebook side >>>>

Vi trekker ut 10 heldige vinnere som får tilsendt premie :)

16.06.2015

Høydose  cytarabin-, EP 3 dager- og EMA-CO-kur

Ny kur i Kreftlex er høydose cytarabin som gis til pasienter med lymfekreft. En kur gis over to dager. Kurene gis normalt hver 3. uke. Hvor mange kurer som gis, vurderes individuelt. Før hver kur tas blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur. >>>

To gynekologiske cellegiftkurer er revidert, EP 3 dager >>> og EMA-CO  >>>

20.05.2015

Eribulinkur

Eribulin er en cellegift som gis til pasienter med brystkreft. Medikamentet settes en gang i uken i to uker, deretter en ukes opphold før samme syklus følger igjen. Hvor mange kurer som gis, vurderes individuelt av legen.  Til kuren

07.05.2015

Hvordan forholde seg til omgivelsene etter behandling med cellegift

Når du får behandling med cellegift kan det være rester av cellegift i kroppen din 72 timer etter avsluttet behandling. Grensen er ikke absolutt, men er gjeldende om du ikke har fått beskjed om annet fra behandlende lege.

Rester av cellegift finnes i urin, avføring, oppkast, blod, sæd og vaginale slimhinner, men i så små mengder at det utgjør ingen risiko for familie og venner. Du kan derfor stort sett leve og omgås andre som vanlig, både på sykehuset og hjemme. Et unntak gjelder, og det er om du omgås gravide kvinner. Cellegift kan gi fosterskader, og det er særlig de første ukene av svangerskapet den fosterskadelige effekten av cellegift er størst. Les mer, til artikkelen

07.04.2015

Spredning til skjelett og Truende tverrsnittlesjon ved spredning til skjelett - strengt sengeleie

Nye prosedyrer: "Spredning til skjelett" og "Truende tverrsnittlesjon ved spredning til skjelett - strengt sengeleie".

Kreftsykdom kan skade ryggmargens nerveceller og nervebaner. Hyppigst skjer dette når det foreligger spredning av kreftsykdommen til en eller flere ryggvirvler hvor kreftvev vokser inn i ryggmargskanalen og trykker på ryggmargen.  Alle nivåer av ryggmargen kan rammes, fra nakke til korsrygg.

Strengt sengeleie innebærer at du skal holde sengen liggende i ryggleie. Hvis du skal forflytte deg fra ryggleie til sideleie, skal du flytte på deg (rulle) som en tømmerstokk (tømmerstokkregime). Det betyr at du må forflytte deg fra ryggleie til sideleie uten vridning av ryggraden.  Til prosedyrene

31.03.2015

God påske!

24.03.2015

BEP20- og  Yondelis-kur

BEP20-kur er revidert. BEP20  er en kombinasjonskur som består av cellegiftene  bleomycin, etoposid og cisplatin. Kuren gis til pasienter med testikkelkreft. Til kuren

Yondelis-kuren er ny i Kreftlex. Yondelis®  er en cellegift som gis til pasienter med bløtvevsarkom.   Til kuren

03.03.2015

Strålebehandling av bryst

Spørsmål om strålebehandling av brystvegg med og uten tilhørende lymfeknuter og strålebehandling etter brystbevarende operasjon med og uten tilhørende lymfeknuter, samt pustestyrt strålebehandling er revidert. Til strålebehandling av bryst.

26.02.2015

TIP, EP 3 dager og  fertilitetsbevarende kirurgisk behandling

To nye kurer TIP og EP 3 dager som brukes ved behandling av livmorhalskreft.

Det er også utarbeidet et informasjonsskriv:  Spørsmål  om fertilitetsbevarende kirurgisk behandling (bevare evnen til å kunne bli gravid etter operasjon). 10-15 % av livmorhalskreft-tilfellene diagnostiseres hos fertile kvinner. Tap av fertilitet angis som et alvorlig problem av en del yngre kvinner som behandles for livmorhalskreft. For pasienter med livmorhalskreft stadium Ia samt stadium Ib mindre enn 2 cm, kan man nå tilby operasjon med bevaring av livmor slik at kvinnen kan bli gravid senere (fertilitetsbevarende kirurgi). Risiko for tilbakefall er som ved radikal kirurgi. For å opprettholde en brukbar kompetanse er det viktig å holde disse operasjonene sentralisert. Antallet av slike operasjoner er lavt. Til behandling av livmorhalskreft  >>>

16.02.2015

ERCP og gastroskopi

Informasjonsskrivene om ERCP-undersøkelse og gastroskopi er revidert.

Revidert:

Bruker pasienten Plavix®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis® eller Marevan®, og fastlegen ikke har bestemt noe annet, må han/hun stoppe å ta disse medisinene for å redusere risikoen for blødning i forbindelse med undersøkelsen:

  • Plavix® må stoppes 7 dager før undersøkelsen.
  • Pradaxa®, Xarelto® og Eliquis® må stoppes dagen før undersøkelsen.
  • Marevan® må stoppes 2 dager før undersøkelsen.

I tillegg tas INR kontroll 1-2 timer før avtalt undersøkelsestime. Bruker pasienten Albyl-E® kan han/hun fortsette med denne. Ta kontakt med undersøkelsesavdelingen dersom pasienten har kunstig hjerteklaff. Til gastroskopi >>>>        Til ERCP  >>>>

04.02.2015

På verdens kreftdag 4. februar 2015 er det ett år siden vi lanserte Kreftlex. Oppslagsverket har vist seg å være et velkomment bidrag til informasjon for kreftpasienter og deres pårørende, noe vi ser av antall brukere som stadig er økende. Siden lanseringen har vi registrert over 220 000 besøk.

Kreftlex informative 3D-videoer beskriver kroppens funksjoner og kreftutvikling og noen av dem er også oversatt til engelsk. Videoen om prosatatakreft er per i dag sett av fler enn 4 millioiner mennesker på verdensbasis ved hjelp av kanalen Youtube.

Kreftlexredaksjonen ser frem til å videreutvikle oppslagsverket og stadig blir det lagt ut nye artikler.

11.02.2015

Cetuximab

Cetuximab (Erbitux®) er et antistoff som  blokkerer reseptorer for vekstfaktor på cellenes overflate. Alle celler har slike vekstfaktorer, men kreftcellene har ofte et økt antall og er derfor mer mottakelig for behandling av cetuximab enn de friske cellene. Cetuximab gis alene eller i kombinasjon med cellegift til pasienter med ulike krefttyper. Hvor mange kurer som gis og hvor ofte, vurderes individuelt. Til artikkelen   >>>>