Utskriftsdato (13.7.2024)

Vevsprøvetaking ved hjelp av finnål

Å ta vevsprøve ved hjelp av en tynn nål (finnål), er en enkel metode som gir lite ubehag for pasienten.

Undersøkelsen kan benyttes ved svulster som er kjennbare hos pasienter med kjent kreftsykdom. Eventuell spredning kan bekreftes eller avkreftes. Undersøkelsen kan også brukes hos pasienter uten tidligere kjent sykdom, enten for å gi en endelig diagnose eller for å angi retningslinjer for fortsatt utredning.

Denne undersøkelsen gir raskest svar og diagnose.

Beskrivelse av vevsprøvetaking av lymfekjertel på halsen

Det er ingen spesielle forberedelser. Pasienten sitter eller ligger på undersøkelsesbenken. Legen palperer knuten/svulsten. Det gjøres et raskt stikk gjennom huden med en tynn nål og prøvemateriealet suges ut. Det legges en kompress på innstikkstedet. 

Komplikasjoner opptrer svært sjeldent, men etter undersøkelsen kan en liten lokal blødning forekomme. 

Video