Plastisk (rekonstruktiv) kirurgi

Plastisk eller rekonstruktiv kirurgi (operasjon) er en del av den kirurgiske virksomhet i forbindelse med kreftbehandling. Ved hjelp av plastisk kirurgisk teknikk flyttes friskt vev og erstatter vev eller organer som er fjernet ved kreftoperasjon.

Plastisk kirurgi brukes i behandlingen av flere former for hudkreft, og er den viktigste og eneste behandlingsform som kan gi helbredelse ved føflekkreft.

Plastisk kirurgi gjør det også mulig å utføre store operasjoner som før ikke var tenkelige. For eksempel forutsetter ofte fjerning av svulster i bløtvev at man ved hjelp av plastikkirurgisk teknikk, kan fylle hulrommet med deler av kroppens eget vev. Eksempler på organer som kan rekonstrueres er bryst, lepper, skjede og brystvegg. Plastisk kirurgi brukes også i tilfeller hvor det er nødvendig å reparere skader i friskt vev som følge av for eksempel kraftig behandling med stråler eller cellegift.