På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Generelt om kreft

Utvikling av kreft

Kroppen vår er bygget opp av milliarder av celler. De fleste celler formerer seg ved deling. Kreft er en sykdom som starter i en celle, men som kan utvikle seg til å skade et organ, et organsystem eller en hel organisme. I motsetning til cellene i godartede svulster har kreftcellene evne til å vokse inn i andre organer og spre seg via blod eller lymfesystemet. De biologiske organismene som forvandler en normal celle til en kreftcelle er delvis kartlagt. Utviklingen består ofte av mange trinn. Det er sjelden man finner en sikker og enkel forklaring på hvorfor denne prosessen settes i gang. Kreft kan ramme alle organer og mennesker i alle aldre. Noen sykdommer har et hissig forløp med rask vekst, mens andre kan vokse meget langsomt og "ligge i ro" i flere år.

Årsaken til kreft kan sammenfattes i tre hovedgrupper: 

  • Indre faktorer. Det er vår arv og anatomiske og fysiologiske karakteristika.
  • Atferdsfaktorer. Det er faktorer som vi kan kontrollere, som tobakk, ernæring, alkohol og lignende.
  • Ytre faktorer. Det er miljø og sosioøkonomiske forhold - som økonomi og arbeid - som igjen er en del av det samfunnet vi bor og arbeider i.

Forekomst av kreft i Norge

I Norge får nær 1 av 3 av landets innbyggere kreft en gang i løpet av sin levetid. I 2022 ble det registrert 38.265 nye krefttilfeller i Norge. Antallet krefttilfeller øker for hvert år, noe som i hovedsak skyldes at befolkningen blir eldre og at vi blir flere, ikke først og fremst at kreftrisikoen i seg selv øker.