Utskriftsdato (23.5.2024)

Metotreksat-kur (CNS lymfom)

Metotreksat-kur (CNS lymfom) består av cellegiftene metotreksat, procarbazin og vinkristin. Oftest gis også antistoffet rituximab. Kuren gis ved non-Hodgkin lymfom. Metotreksat og vinkristin gis over en dag intravenøst, mens procarbazin (Natulan®) gis som tabletter ved kur 1, 3 og 5 (ikke 2. og 4. kur). For å redusere bivirkningene av metotreksat gis etterfølgende væske i 3-4 dager samt en "motgift" mot metotreksat etter 24 timer til cellegiften er under en terskelverdi.

Før kuren tas blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Det er viktig at du drikker rikelig en til to dager før kur. På morgenen kurdagen skal du ta kvalmeforbyggende medikamenter. Disse tas etter anvisning fra lege. Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før behandling.

Hvordan foregår behandlingen?

Før kuren starter får du lagt inn en kanyle i en blodåre på armen. Kurdagen får du metotreksat og vinkristin intravenøst over 3 timer. Deretter gis det kontinuerlig væskebehandling i 3 til 4 døgn. Det brukes en dråpertellemaskin (infusomat) for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid.

For å redusere den skadelige effekten av metotreksat på normale celler får du kalsiumfolinat tabletter 24 timer etter oppstart av behandlingen, og deretter hver 6. time inntil nivået av metotreksat i blodet er tilfredsstillende (minst 12 tabletter).

Det er viktig at urinen din er basisk under utskillelse av metotreksat og vi vil derfor måle PH i urinen din hver 4. time til nivået av metotreksat er tilfredstillende.

For å redusere plager med sårhet i munnen, skal du også ta kalsiumfolinat munnskyllevæske. Noen trenger også kalsiumfolinat øyedråper.

Det blir tatt blodprøver for å sjekke metotreksatnivået flere ganger i døgnet.

Etter at behandlingen er ferdig kan du reise hjem.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Kvalme

Kvalme og uvelhet er oftest moderat, men du vil få kvalmeforebyggende medikamenter.

Vektøkning

I forbindelse med kuren får du tilført mye væske. Du vil derfor bli veid hver dag under kuren for å se om du har væskeansamling i kroppen. Vanndrivende medikament vil bli forordnet ved behov.

Vevsirritasjon

Cellegiften vinkristin er sterkt irriterende for vevet omkring blodåren. Det er derfor svært viktig at cellegiften ikke kommer utenfor blodåren. Lokal reaksjon fra blodåren på injeksjonsstedet, lokal flebitt, er vanlig. Dersom du etter hjemreise merker symptomer som rødhet, hevelse eller varmefølelse der kanylen har ligget, eller i området rundt, er det viktig at du tar direkte kontakt med sykehuset der cellegiftbehandlingen ble gitt.

Såre slimhinner

Cellegiftbehandling kan gi tørre og såre slimhinner i munn og svelg, noen cellegifter mer enn andre. Såre slimhinner og nedsatt spyttproduksjon kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer og gi grobunn for oppvekst av bakterier og sopp. God munnhygiene kan forebygge problemer. Plagene kommer gjerne den første uken etter avsluttet kur, og hos noen kan de vare gjennom hele behandlingsperioden. Slimhinnene i underlivet, nesen og øynene kan også bli såre/tørre. Sårhet i øynene kan opptre som tåreflod eller føles som sand i øynene.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet blodceller reduseres. Procarbazin har dette som bivirkning og gis derfor ved hver 2. kur. Redusert antall blodceller kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt lav blodprosent. Ved lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som raskt må behandles i sykehus. Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du:

  • føler deg uvel, har sykdomsfølelse og/eller har symptomer på infeksjon (for eksempel hoste, frysninger, diaré, svie ved vannlatning).
  • har feber 38,3°C eller høyere målt en gang eller vedvarende temperatur på  38,0°C eller høyere i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • har nese- og/eller hudblødninger.

Tretthet/konsentrasjonsvansker

Du kan føle deg trett under behandlingen, med økt behov for å hvile. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i lett fysisk aktivitet. Noen opplever endret hukommelse og nedsatt evne til å konsentrere seg. Hos de aller fleste retter dette seg etter endt behandling.

Hårtap

Ved denne kuren kan hodehåret bli tynnere. De færreste mister håret helt. NAV dekker eventuelle utgifter til parykk eller hodeplagg hvis det blir nødvendig. Du får rekvisisjon av lege. Etter avsluttet cellegiftbehandling kommer håret tilbake.

Nevrologiske symptomer

Vinkristin kan påvirke perifere nerver og gi lett kraftsvikt, prikking, nummenhet eller følelsesløshet og enkelte ganger svekket kraft i fingre og/eller føtter. Det er viktig at du sier fra hvis du kjenner slike symptomer. Hos de fleste går plagene over etter avsluttet behandling.

Forstoppelse

Forstoppelse kan forekomme ved behandling med enkelte cellegifter og bruk av kvalmeforebyggende medikamenter. Du kan i noe grad forebygge dette ved å drikke rikelig, spise fiberrik kost og holde deg i fysisk aktivitet. Ofte er det nødvendig å bruke avføringsmidler i en periode. Det anbefales et mildt virkende avføringsmiddel, som Levolac®/Duphalac®/Laktulose®/Movicol®. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan du trenge sterkere midler, som for eksempel Laxoberal® dråper. Ulike typer avføringsmidler får du kjøpt uten resept på apoteket.

Hud og negleforandringer

Metotreksat kan føre til negleforandringer og pigmentforandringer. Vi anbefaler at du er forsiktig i solen. Du bør bruke høy solfaktor (over 20). 

Nedsatt fruktbarhet

Under behandling kan kvinner få uregelmessig menstruasjon eller den kan stanse helt. Da cellegiftsbehandlingen øker risikoen for skader på eggcellene, bør likvel kvinner bruke prevensjon under og opptil et år etter avsluttet behandling.

Produksjon av sædceller hos menn påvirkes, og dette gjør at befruktningsevnen blir nedsatt. Så sant det er mulig, vil du få tilbud om å fryse ned sæd før behandlingen starter. Hos de fleste vil sædproduksjonen bedre seg de første årene etter kurene. På grunn av risiko for skade på sædceller, er det viktig å bruke sikker prevensjon under og det første året etter avsluttet cellegiftbehandling.

Utslett

Procarbazin tabletter kan gi utslett som kan føre til at cellegiften ikke kan gis lenger.