På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Strålebehandling ved begrenset sykdom stadium I og II A

Fra 1999 har en i Norge fulgt nordisk behandlingsprotokoll for begrenset sykdom ved lymfekreft.

Forberedelser

Forberedelsene til strålebehandlingen og fikseringsprosedyren vil avhenge av området som skal strålebehandles. 

Målvolum

Skisse over hvordan strålefeltet planlegges:

 

Retningslinjer for stråleterapi ved begrenset sykdom basert på denne protokollen innebærer at man bruker ” modifisert involved field” der det settes en margin på 2 cm til opprinnelig tumorvolum kranio-kaudalt og definerer dette som CTV. Internal taget volume (ITV) vil da innebære en margin på totalt cirka 2–3 cm i kraniokaudal retning avhengig av lokalisasjon og antatt intern bevegelighet, tilsvarende 3–4 cm til feltgrensen. Som hovedregel inkluderer CTV hele den affiserte lymfeknuteregion i transversalplanet i de nivåer som bestråles, det vil si for eksempel alle lymfeknuteregioner på en side av halsen eller mediastinum og lungehili i full bredde. Laterale marginer for ITV i mediastinum/hilus-området bør være opptil 0,5 cm inn i friskt lungevev, tilsvarende 1,5–2 cm fra mediastinum/hilus til feltgrense. Ved breddeforøket mediastinum/hilus før oppstart av behandling defineres CTV kun som medistinalkonturen/hiluskonturen etter kjemoterapi og ikke som opprinnelig tumor (ballongeffekten). Om man stiller inn feltgrenser direkte på simulator anvendes marginer som anført over, svarende til ITV+1–1,5 cm for setupmargin og penumbra. 

Les mer...

Gjennomføring

Doseringen er standardmessig 2 Gy x 10behandlinger for pasienter uten risikofaktorer (etter 2 ABVD cellegiftkurer) og 1.75 Gy x 17 behandlinger for pasienter med risikofaktorer (etter 4 ABVD cellegiftkurer.

Oppfølging

Det er området som blir bestrålet som er avgjørende for hvilke bivirkninger som kan oppstå.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil