Utskriftsdato (15.6.2024)

Kirurgisk behandling ved Hodgkin lymfom

Kirurgisk biopsi er viktig for god diagnostikk ved alle lymfomer, kanskje spesielt ved Hodgkins lymfom. Utover dette er kirurgi sjelden aktuelt ved Hodgkin lymfom.

Eksplorativ laparotomi

Eksplorativ laparotomi er aktuelt dersom de diagnostisk utførte undersøkelsene etterlater tvil om sykdomsstatus i magen, og der en avklaring av dette vil få vesentlige behandlingsmessige konsekvenser. Eksplorativ laparotomi, eventuelt laparoskopi, er også aktuelt der sikker diagnose ikke kan stilles på annen måte, eksempelvis ultralydveiledet biopsi.

Fjerne milten

Hos en av tre pasienter med Hodgkin lymfom er milten affisert. Tidligere ble splenektomi (fjerne milten kirurgisk) utført for å avklare dette. Nyere bildediagnostikk, spesielt bruk av ultralydundersøkelse, gjør at denne operasjonen i dag er unødvendig, i stedet gis cellegift. 

Ved miltaffeksjon ved behandlingsstart vil det i en del tilfeller vurderes å fjerne milten etter avsluttet cellegiftbehandling. Dette gjøres for å avklare sykdomsstatus, altså for å se om det fortsatt foreligger restsykdom. Samtidig er inngrepet et godt alternativ til lokal strålebehandling.

I tillegg til å avklare restsykdom, er målet med kirurgisk fjerning av milten å helbrede sykdommen, men i visse tilfeller kan inngrepet utføres for å lindre symptomer ved forstørret milt og sykelig økt funksjon av milten.