Utskriftsdato (21.9.2023)

Kirurgisk behandling ved Hodgkin lymfom

Kirurgisk biopsi er viktig for god diagnostikk ved alle lymfomer, kanskje spesielt ved Hodgkins lymfom. Utover dette er kirurgi sjelden aktuelt ved Hodgkin lymfom.

Eksplorativ laparotomi

Eksplorativ laparotomi er aktuelt dersom de diagnostisk utførte undersøkelsene etterlater tvil om sykdomsstatus i magen, og der en avklaring av dette vil få vesentlige behandlingsmessige konsekvenser. Eksplorativ laparotomi, eventuelt laparoskopi, er også aktuelt der sikker diagnose ikke kan stilles på annen måte, eksempelvis ultralydveiledet biopsi.

Fjerne milten

Hos en av tre pasienter med Hodgkin lymfom er milten affisert. Tidligere ble splenektomi (fjerne milten kirurgisk) utført for å avklare dette. Nyere bildediagnostikk, spesielt bruk av ultralydundersøkelse, gjør at denne operasjoen i dag er unødvendig. I stedet gis cellegift.

I noen tilfeller vil man utføre splenektomi etter avsluttet behandling for å avklare sykdomstatus.