Kirurgisk fjerning av milt ved lymfekreft

Spørsmål om fjerning av milt

Kirurgisk fjerning av milten (splenektomi) ble tidligere utført for å avklare sykdom i milten hos pasienter med lymfekreft. Nyere bildediagnostikk, spesielt bruk av ultralydundersøkelse, gjør at denne prosedyren i dag er unødvendig. I stedet gis cellegift. 

Ved miltaffeksjon ved behandlingsstart vil man likevel i en del tilfeller vurdere å fjerne milten etter avsluttet cellegiftbehandling. Dette gjøres for å avklare om det fortsatt foreligger restsykdom. Samtidig er inngrepet et godt alternativ til lokal strålebehandling. I tillegg til å avklare restsykdom, er målet med behandlingen å helbrede sykdommen eller lindre symptomer.

Ved splenisk marginalsone B-celle lymfom vil kirurgisk fjerning av milten oftest være det første behandlingsvalget.

Kirurgisk fjerning av milten kan også i visse tilfeller utføres for å lindre symptomer ved forstørret milt og sykelig økt funksjon av milten.

Beskrivelse av inngrepet

Før kirurgisk fjerning av milten, gis antibiotika for å forebygge infeksjon. Milten kan fjernes ved hjelp av kikkhullsteknikk eller med åpen kirurgi. Det legges eventuelt inn et dren.

Komplikasjoner som infeksjon, blodforgiftning, blødning og blodpropp kan oppstå etter operasjonen.

Oncolex viser en autentisk operasjon av kirurgisk fjerning av milt. Oncolex er et oppslagsverk skrevet for helsepersonell.

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av milt. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video