På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)

Spørsmål om HMAS- høydosebehandling med autolog stamcellestøtte

Ved høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) gjennomgår pasienten intensiv cellegiftbehandling, eventuelt i kombinasjon med helkroppsbestråling for å fjerne alle kreftceller. Behandlingen medfører livstruende tap av friske bloddannende stamceller. Det høstes derfor stamceller fra pasientens blod/benmarg før behandlingsstart. Stamcellene føres tilbake til pasienten etter høydosebehandlingen.

HMAS gis som behandling ved forskjellige typer lymfekreft, ved Ewings sarkom, testikkelkreft og til pasienter med myelomatose under 65 år i biologisk alder. Behandlingen gis i dag til voksne pasienter ved universitetssykehuset i Oslo, Trondheim , Nord-Norge og Bergen.

Siktemålet med behandlingen er å helbrede sykdommen eller ved myelomatose forlenge overlevelsen. 

Gjennomføring av stamcellehøsting

Cellegiftbehandling

  • Cellegiftkurer som er aktuelle ved høydosebehandling (HMAS) er BEAM- (lymfekreft), VIP- (testikkelkreft) eller HD-BUM kur (Ewings sarkom)
  • Pause 2 dager før stamcellene gis tilbake til pasienten

Tilbakeføring/reinfusjon av stamceller

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil