Utskriftsdato (14.6.2024)

Cellegiftbehandling i hjerne- og ryggmargsvæske (intratekale injeksjoner)

I de tilfellene av lymfekreft hvor det foreligger eller er økt risiko, for å få kreftceller i sentralnervesystemet (CNS), gis det også cellegift direkte i spinalvæsken (intratekale injeksjoner). Spinalvæsken er hjerne- og ryggmargsvæsken som sirkulerer i hjernehulrommene, og mellom hjernehinnene som omslutter hjernen og ryggmargen.

Cellegift går generelt ikke over blod- og hjernebarrieren, og man oppnår høyere konsentrasjoner ved å gi cellegiften direkte i ryggmargskanalen (spinalkanalen). Dersom det påvises spredning til sentralnervesystemet ved diagnosetidspunkt intensiveres behandlingen.

I oversikten over behandlingsopplegget ditt ser du når og hvor ofte du skal ha cellegift direkte i spinalvæsken.

Hvordan forbereder jeg meg?

Det er ingen spesielle forberedelser.

Hvordan foregår behandlingen?

Under behandlingen ligger du i sideleie med bøyde ben og krum rygg (fosterstilling) eller du sitter med krum rygg. Det blir lagt en tynn nål inn mellom to ryggtagger i korsryggen inn i spinalkanalen. Innernålen tas ut og det blir satt små mengder av cellegift direkte i spinalvæsken.

Enkelte ganger tappes spinalvæske ut først for senere undersøkelser.

Hvilke forhåndsregler bør jeg ta etter behandlingen?

For å fordele cellegiften i hele spinalrommet, skal du ligge flatt på ryggen med sengen tippet bakover, slik at hodet er det laveste punkt. Slik skal du ligge i to timer.

Etter to timer bør du ligge i to timer til, helt flatt. Sengeleie anbefales også for å forebygge hodepine som kan skyldes lekkasje av spinalvæske gjennom innstikkstedet.