På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved Hodgkin lymfom

Ann Arbor-klassifikasjonen (1971) brukes i modifisert form, og er innført ved alle avdelinger i Norden. Lymfom som oppstår utenom lymfeknuter, primært ekstranodalt lymfom, skilles ut som egen gruppe, og betegnes med Pe og stadieinndeles i overenstemmelse til Musshofs forslag fra 1975. Primært ekstranodalt Hodgkin lymfom er ekstremt sjeldent. 

Bildeserie over stadieinndeling ved nodale lymfomer

 

Stadium I: Sykdom i en lymfeknuteregion (eksempel i armhule/lyske/på hals) . Milt, brissel (thymus) og Waldeyers ring regnes også som sykdom i lymfeknute (nodal affeksjon).

Stadium II: Sykdom i to eller flere lymfeknuteregioner på samme side av diafragma eller en eller flere lymfeknuteregioner på samme side av diafragma med innvekst i ekstralymfatisk organ/vev (IIE).

Stadium II1: Affeksjon av to naboregioner som naturlig inngår i ett strålefelt.

Stadium III: Sykdom i lymfeknuteregioner på begge sider av diafragma eller en eller flere lymfeknuteregioner på begge sider av diafragma med innvekst i ekstralymfatisk organ/vev (IIIE).

Stadium IV: Diffus eller utbredt  (disseminert) sykdom i et eller flere ekstralymfatiske organ/vev med eller uten affeksjon av lymfeknuter.

Ann Arbor-klassifikasjon

Primært ekstranodalt lymfom

illustrasjon Hodgkin lymfom

Pe II1: Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til regionale lymfeknuter.

Pe II2: Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til lymfeknuter utenom de regionale, men på samme side av diafragma.

Pe I: Primært engasjement av ekstranodalt organ/vev.

Pe IIE: Primært engasjement av ekstranodalt organ/vev med overvekst på annet organ/vev.

Pe II1: Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til regionale lymfeknuter.

Pe II1E: Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til regionale lymfeknuter og med overvekst på annet organ/vev.

Pe II2: Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til lymfeknuter utenom de regionale, men på samme side av diafragma.

Pe II2E: Primært engasjement av ekstranodalt organ med spredning til lymfeknuter utenom de regionale, men på samme side av diafragma samt overvekst på annet ekstranodalt organ/vev.

Primært ekstranodale lesjoner eller lymfom-ekstensjon til ekstranodale lesjoner ses hyppigere ved aggressive lymfomer (cirka 40 %) enn ved mindre aggresive lymfomer (cirka 25 %).

Tilleggsopplysninger til Ann Arbor
Ekstranodal vekst Markeres med suffikset E. Lokalisert affeksjon av vev/organ i nær tilslutning til affiserte lymfeknuter slik at direkte vekst kan antas.
Bulky sykdom Markeres med suffikset X (diameter³ 10 cm).
Ingen/med allmennsymptomer Markeres med suffikset A/B.
Sprednings-organ
(Stadium IV)
Markeres med første bokstav i organet, for eksempel: Stadium IV L/H der L står for lunge og H står for lever.
Lymfeknutestørrelsen Lymfeknuter i brysthulen/buken/bekken med minste tverrdiameter > 1,0 cm anses som sykelige forstørrede.

 

Les mer...

Undergruppe A eller B

Pasientene klassifiseres i undergruppene A eller B. Undergruppe A indikerer at pasienten ikke har hatt allmennsymptomer. Undergruppe B (B-symptomer) har ett eller flere av følgende allmennsymptomer:

  • Uforklarlig vekttap på mer enn 10 % av kroppsvekten siste 6 måneder
  • Uforklarlig persisterende eller residiverende feber med temperatur over 38 °C siste måned
  • Gjentatt kraftig nattesvette siste måned - disse pasientene må ofte skifte sengetøy flere ganger hver natt

Allmenntilstand

Allmenntilstand er en viktig prognostisk faktor på linje med stadieinndeling og B-symtomer.

«WHO performance status» benyttes og har følgende inndeling:

0: I stand til å utføre alle normale aktiviteter uten restriksjoner.

1: Innskrenking i belastende aktiviteter, men oppegående og i stand til å utføre lettere arbeid.

2: Mobil og selvhjulpen, men ikke i stand til å utføre noe arbeid. Oppegående mer enn 50 % om dagen.

3: Selvhjulpen i begrenset grad. Bundet til seng eller stol mer enn 50 % av dagtid.

4: Helt ute av stand til å stelle seg selv.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil