Utskriftsdato (13.7.2024)

Årsak til Hodgkin lymfom

I de fleste tilfeller kjenner man ikke årsaken til lymfekreft, men forskning viser til noen mulige risikofaktorer.

Risikofaktorer

  • Mikrober (virus,bakterier)
  • Svekket immunforsvar (De faktorer i infeksjonsforsvaret som bygger på immunmekanismer. Under dette kommer beskyttelse ved hjelp av lymfocytter og antistoff (immunglobuliner) samt prosesser som henger sammen med dette)
  • Løsemidler, fargestoffer og pestisider (giftstoff). Noen studier viser en overhyppighet av lymfekreft hos personer som har vært utsatt for slike stoffer.

Til tross for at det forekommer opphoping av lymfekreft i enkelte familier, er det ikke mulig å påvise noen sikker arvelig disposisjon.