Ultralydveiledet celleprøvetaking gjennom luftveiene

Ved ultralydveiledet celleprøvetaking gjennom luftveiene (EBUS-TBNA) undersøkes forstørrede lymfeknuter og/eller svulst i brystskilleveggen

Hensikten med undersøkelsen er utredning og kartlegging av svulstens utbredelse (stadieinndeling) av kjent lungekreft for å bekrefte eller avkrefte spredning til lymfeknutene i brystskilleveggen. Det gjøres også ved mistenkt lungekreft eller mistanke om spredning av annen ondartet sykdom sentralt i brystet, der man ønsker å få bekreftet eller avkreftet dette, og få bekreftet hva slags vevstype det i så fall dreier seg om.

Undersøkelsen gjøres med et bronkoskop som har vanlig optikk i tillegg til ultralyd.

EBUS av lymfeknuter i brystskilleveggen er en minimalt invasiv undersøkelse som gjør at pasienten kan spares for mer risikofylte undersøkelser.

Beskrivelse av undersøkelsen

Undersøkelsen gjøres vanligvis i narkose. I enkelte tilfeller kan undersøkelsen også gjøres i lokalbedøvelse. Bronkoskopet føres ned i luftveiene via en endotrakealtube. De aktuelle lymfeknutene fremstilles ultralydmessig, og bronkoskopet plasseres i beste posisjon. Punksjonsnålen føres gjennom arbeidskanalen i bronkoskopet og med ultralydveiledning inn i lymfeknuten. Ved hjelp av fram-og-tilbake bevegelser med nålen, suges celler ut fra lymfeknuten. Materialet prepareres og vurderes av cytolog. Prosedyren kan gjentas til representativt materiale er hentet ut.

Pasienten kan reise hjem samme dag. Svar på analyse av prøver foreligger vanligvis i løpet av et par dager.