Strålebehandling av hjernen ved lungekreft

Hvilken behandling gis?

 • Forebyggende strålebehandling av hjernen gis til pasienter med småcellet lungekreft som ved evaluering 4 til 6 uker etter avsluttet cellegiftbehandling har bedring av sykdommen. Du får da 10 behandlinger à 2,5 Gy, med 5 behandlinger hver uke og den totale behandlingstiden er 2 uker.
 • 10 behandlinger à 3 Gy gis som lindrende behandling ved etablerte  hjernemetastaser, 5 behandlinger hver uke. Total behandlingstid blir 2 uker.
 • I noen tilfeller, om det er ønskelig med hurtigere behandling, kan du få 5 behandlinger à 4 Gy, total behandlingstid vil da være 1 uke. Dette er særlig aktuelt dersom du må være innlagt på sykehus når behandlingen pågår.
 • Stereotaktisk strålebehandling er en form for strålebehandling hvor man får 1 til 3 behandlinger med stråler i høye doser (9-25 Gy) fra mange vinkler inn mot et lite og avgrenset område i  hjernen. Det kan være aktuelt  dersom du har få og små spredningssvulster. Behandlingen gis i løpet av en uke.

Hvordan forbereder jeg meg?

Du vil gjennomgå en CT-undersøkelse som benyttes til å planlegge strålebehandlingen. CT er en røntgenundersøkelse hvor vi får en framstilling av området som skal ha strålebehandling. CT-bildene benyttes til å lage en individuelt tilpasset behandlingsopplegg (doseplan) for hver enkelt pasient. Dette gjøres for å sikre at svultsvevet og risikoområdet får riktig strålemengde.

For at strålene skal treffe på nøyaktig samme sted ved hver behandling er det viktig at du ligger i samme stilling og helt i ro. Det er derfor viktig at du er komfortabel med måten du ligger på under CT-undersøkelsen fordi det er slik du skal ligge ved alle dine behandlinger. Har du vansker med å ligge stille så lenge som det kreves, er det viktig at du gir beskjed på forhånd slik at vi kan gi deg beroligende og/eller smertestillende medikamenter.

For at du skal ligge på samme måte ved hver behandling får du laget en maske som passer til ditt hode. Masken er laget av et plastmateriale som etter oppvarming former seg etter ansiktet ditt. Plasten stivner når den kjølner av. Dette tar 5 minutter og gjøres før du tar CT-undersøkelsen. Masken fester vi til behandlingsbordet, slik at du ligger på samme måten ved forberedelsene til behandling og under selve behandlingene. Markeringene blir gjort på masken, ikke direkte på huden din. CT-undersøkelsen kan ta opp til 20 minutter.

Forholdsregler

 •  I den tiden du får strålebehandling representerer du ingen fare for dine omgivelser. Du kan omgås andre, også barn og gravide akkurat som før.
 • Strålene er avhengig av surstoff for å virke effektivt. Røyking vil føre til at svulsten får mindre surstoff og vil dermed redusere effekten av behandlingen. Det er derfor viktig at du unngår å røyke i de ukene du får stråling.
 • Unngå bruk av tabletter som inneholder antioksidanter når du får strålebehandling. Det er usikkerhet knyttet til hvordan dette påvirker effekten av behandlingen.
 • Hvis du er ute i sola bør det bestrålte området tildekkes, helst med klær som har farge. Unngå bruk av solfaktor i strålefeltet i behandlingsperioden. Huden i strålefeltet vil alltid være sårbar og kan lettere bli brent.
 • Bruk av badekar og svømmehall frarådes under behandlingsperioden og så lenge det er reaksjon i huden. Vann fra badekar blir raskt forurenset. Klor kan irritere og tørke ut huden. Smøring med uparfymert fuktighetskrem kan redusere tørrhet og kløe. Huden skal være ren og tørr før behandlingen. Dusjing er ok.
 • Der det eventuelt blir hudløse områder skal det ikke smøres, da det kan irritere ytterligere. Hvis det er tydelig at huden er tørr, bør det være mer fettinnhold i kremen. Følg anbefalinger gitt av personalet på stråleterapiavdelingen.
 • Gnissing kan øke sårhet i strålefeltet. Unngå bruk av tape i strålefeltet, da det kan irriterer og rive med hud så det blir sår. Er det behov for barbering i strålefeltet, skal det brukes barbermaskin, ikke barberhøvel.

Hvordan foregår behandlingen?

Selve strålebehandlingen foregår i spesialrom hvor det er en strålebehandlingsmaskin (lineærakselerator). Først vil du bli lagt opp på en benk hvor strålefeltet innstilles ved hjelp av tegningene på masken. Under selve bestrålingen ligger du alene i rommet, og behandlingen blir utført av stråleterapeuten på utsiden. Du blir hele tiden overvåket via en TV-skjerm og kan når som helst få kontakt med personalet. Du vil høre lyd fra maskinen mens strålingen pågår. Noen ser også et blått lys mens strålebehandlingen pågår.

Hvor lenge varer behandlingen?

Som regel varer innstilling og behandling totalt cirka 10-20 minutter, men selve strålingen tar bare et par minutter.

Gjør det vondt?

Strålebehandlingen er ikke smertefull, det kan sammenlignes med å ta et vanlig røntgenbilde. Noen opplever det ubehagelig å ligge på benken fordi den kan oppleves hard.

Hvilke akutte bivirkninger kan oppstå og hva kan du gjøre?

Bivirkninger under strålebehandlingen kan ikke unngås. Vi skiller mellom akutte og kroniske bivirkninger. De akutte vil avta gradvis og etter hvert bli borte. De fleste bivirkningene er lokale for området som blir bestrålt. De kommer oftest ikke etter første behandling, men gjerne mot midten/slutten av behandlingsperioden. Det er viktig å understreke at ikke alle får de samme bivirkningene, og graden av bivirkninger kan variere.

Trykk i hodet

Strålebehandling kan føre til økt trykk i hodet. Dersom du blir kvalm, får vondt i hodet eller blir svimmel er det viktig at du tar kontakt med personalet slik at du eventuelt kan få medisiner for dette.

Tretthet

Strålebehandlingen kan føre til at du føler deg mer trett og slapp.

Tiltak:

 • Sørg for å få ekstra søvn og hvile. Prøv å finne en balanse mellom aktivitet og søvn/hvile. Du orker sannsynligvis ikke like mye som før, men prøv å holde deg mest mulig i aktivitet.
 • Det er viktig med et variert og næringsrikt kosthold og rikelig med drikke. Vi anbefaler at du drikker 1,5 - 2  liter om dagen.

Hud

Hudreaksjoner vil oppstå i større eller mindre grad under og etter strålebehandlingen. Daglig rengjøring av huden i strålefeltet anbefales, og du kan dusje eller vaske deg som vanlig. For å irritere huden minst mulig bør du:

 • bruke lunkent vann og lavt trykk på dusjen. Ikke skrubbe eller gni.
 • bruke uparfymert såpe/shampo med nøyral PH-verdi hvis du ønsker å bruke såpe/sjampo.
 • klappe huden tørr eller lufttørke.

Håravfall

Bestråling mot hodet medfører ofte håravfall. I de fleste tilfeller vokser håret ut igjen etter avsluttet behandlingsserie. Store stråledoser kan imidlertid føre til varig skade av hårsekkene som gjør at hår og skjegg ikke vokser ut igjen i det bestrålte området.

Tiltak:

 • Det kan være lurt å kontakte en parykksalong tidlig slik at du kan få en parykk som ligner mest mulig på ditt eget hår. De fleste frisører kan også hjelpe om du trenger parykk.
 • Du har rett på et tilskudd for å dekke utgifter til parykk eller hodeplagg.
 • Rekvisisjon for parykk eller hodeplagg skal du få av legen som behandler deg.

Senbivirkninger

Toleransen for stråling varierer fra pasient til pasient og kan relateres til den dose som er gitt. Dott-følelse i ører eventuelt pipelyd kan være senbivirkninger av stråling mot hjerne. Hårtilvekst kan hemmes i mange måneder.

Forholdsregler etter endt strålebehandling

I minst ett år etter avsluttet behandling bør du unngå å få sollys direkte på området som er bestrålt. Bruk gjerne en hatt/caps hvis noe av det bestrålte området ikke kan skjermes for solen, bruk høy solfaktor (faktor 30 eller høyere).