På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Strålebehandling ved lungekreft

De fleste lungekreftpasienter vil i løpet av sin sykdom ha nytte av strålebehandling. 

Strålebehandling er aktuelt både ved ikke-småcellet og småcellet lungekreft som ledd i helbredende behandling, men ikke minst i lindrende (palliative) situasjoner. Ved svulster i brystkassen, hjerne og de fleste andre lokalisasjoner benyttes høyenergetisk fotonbestråling, mens det ved overfladiske hudmetastaser kan benyttes elektronstråler som bremses raskt opp i vev.

Helbredende strålebehandling

For småcellet lungekreft inngår strålebehandling av torakalt felt i det helbredende opplegget hos praktisk talt alle, med cellegiftkurer før og etter. I tillegg vil det tilbys forebyggende strålebehandling mot hjernen hos pasienter som oppnår bedring av sykdommen.

Ved ikke-småcellet lungekreft vil strålebehandling tilbys etter kirurgi i spesielle situasjoner, som helbredende rettet behandling i stedet for kirurgi, eller som del av kombinert cellegift- og strålebehandling ved sykdom med lokal spredning.

Lindrende behandling

Ved utbredt lungekreft, eller redusert allmenntilstand, vil lindrende (palliativ) strålebehandling mot tumormasser i sentrale brystkasse være aktuell symptomlindrende behandling hos et flertall av pasientene.

Ved kreftspredning vil strålebehandling kunne være førstevalg ved begge krefttyper. Imidlertid vil cellegiftbehandling være mer aktuelt ved metastaser til indre organer.

Ved metastaser til hjernen ved småcellet lungekreft er cellegiftbehandling ofte et vel så godt alternativ som strålebehandling, mens man ved ikke-småcellet lungekreft med hjernemetastaser som regel vil strålebehandle.

Fraksjoneringsmønster

En rekke behandlingsopplegg vil være aktuelle avhengig av behandlingsmål, vevstype, strålefeltets lokalisasjon og pasientens allmenntilstand.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil