Kirurgisk fjerning av svulst i lunge

Hensikten med en operasjon er å fjerne kreftsvulsten i lungen. Kirurgi gjennomføres hos cirka 20 % av alle med nyoppdaget lungekreft. Når forholdene ligger til rette, og pasientens tilstand tillater det, er kirurgi den beste behandlingen. Dette gjøres ved at den delen av lungen hvor svulsten sitter fjernes sammen med nærliggende lymfeknuter. Lymfeknutene tas ut for å se om kreften har spredd seg. Dette vil påvirke valg av eventuell etterbehandling. Vanligvis fjernes minst en lungelapp (lobektomi). Dersom kreftsvulsten omfatter mer enn en lapp er det nødvendig med fjerning av to lungelapper (bilobektomi) eller fjerning av en hel lunge på én side (pneumonektomi). Pneumonektomi er en større belastning for pasienten enn en (bi)lobektomi, og unngås dersom det kan gjøres uten å risikere at det ligger kreftvev igjen etter operasjonen.

Kirurgi gjennomføres vanligvis ved at brystkassen åpnes mellom to ribben i siden (torakotomi). Lungevevet, med svulsten og lymfeknuter som skal fjernes, tas ut og sendes til undersøkelse. Dersom svulsten er liten og ligger gunstig til, kan operasjonen gjøres med «kikkhullsteknikk» (thorakoskopi).

Fjerning av svulst i lunge gjøres ikke ved:

  • spredning til organer i andre deler av kroppen
  • spredning til lymfeknuter i brystskilleveggen, rommet midt i brystkassen mellom lungene
  • innvekst mot hjertet eller andre sentrale strukturer
  • redusert lungefunksjon som ikke tillater operasjon
  • øvrige risikofaktorer/sykdommer

HVORDAN KAN DU FORBEREDE DEG?

Aktivitet

Mens du venter på behandling er det viktig å være i fysisk aktivitet som for eksempel ved å gå tur ute i raskt tempo.

Ernæring

Fortsett å spise som normalt frem mot operasjon. Hvis du har gått ned i vekt eller har spist mindre enn normalt den siste tiden kan det være lurt å spise litt ekstra i tiden før operasjonen. Kroppen din skal bygges opp etter en operasjon, og det er viktig at den får tilstrekkelig næring. Snakk eventuelt med legen din for råd og hjelp.

Røykeslutt

Det er mange fordeler ved røykeslutt. Blant annet vil røykeslutt ha gunstig effekt på lungene. Røyking har også vist å forsinke sårtilhelingen og videre røyking øker risikoen for tilbakefall av sykdommen.

Vi har forståelse for at det er vanskelig å slutte å røyke. Snakk gjerne med fastlegen din eller med lege/sykepleier på sykehuset, da vi gjerne vil hjelpe deg. Blant annet vil du kunne få nikotinplaster som kan hjelpe mot røykesuget.

Les mer om røykeslutt i forbindelse med kreftbehandling >>>

Medisiner

Du må ta med deg en liste over de medisinene du bruker. Ta med deg dine egne medisiner for det første døgnet i avdelingen/pasienthotellet. Medisiner som skal brukes videre under oppholdet vil du få utdelt av sykepleier. Enkelte medisiner skal ikke brukes de siste 5 dagene før operasjonen på grunn av økt blødningsfare. Snakk med legen hvis du bruker medisiner, og avklar hvilke medisiner du eventuelt ikke skal ta i forkant av operasjonen. Dersom du bruker inhalasjonsmedisiner skal du ta med deg disse hjemmefra og benytte dem på sykehuset som avtalt med legen.

Innkalling

I forkant av operasjonen vil du bli kalt inn til sykehuset for å gjennomføre de siste forberedende undersøkelser. Du vil få nærmere beskjed om tidspunkt for operasjonen. Før operasjonen vil du få samtale med sykepleier, fysioterapeut, narkoselege (anestesilege) og kirurg.

Infeksjoner

Har du en begynnende eller pågående infeksjon med feber som for eksempel forkjølelse, halsbetennelse eller andre infeksjonssykdommer, kan det være at operasjonen må utsettes. Det er viktig at du tar kontakt med sykehuset i forkant av innleggelsen slik at legen kan vurdere situasjonen.

FORBEREDELSER KVELDEN FØR

Kvelden før operasjon starter forberedelsene. Du må fjerne hår fra operasjonsområdet, under armen, eventuelt på brystet og bak på ryggen. Har du skjegg, er det en fordel at du barberer deg i ansiktet og på halsen. Utstyr og hjelp til barberingen får du av avdelingen. Neglelakk skal fjernes og negler klippes. Dersom du ikke har hatt avføring de siste par dagene bør magen tømmes. Du kan få medikamenter og hjelp til dette av sykepleier. Før du legger deg skal du dusje og vaske deg med en bakteriedrepende såpe (Hibiscrub). Såpen er sterk, så unngå å få den i øyne og ører. Du skal ikke bruke såpen i ansiktet. Håret vaskes med vanlig sjampo. Du skal kun bruke rene sykehusklær etter den siste dusjen før operasjonen og sengen du legger deg i er helt ren. Du får blå plastsokker til å ha på bena dersom du må opp på toalettet etter at du er ferdig dusjet. Du skal faste fra kl. 24.00. Dette betyr at du ikke kan spise, drikke, tygge tyggegummi eller røyke. Ta kontakt med sykepleieren som har ansvar for deg dersom det er noe du lurer på.

OPERASJONSDAGEN

Du vekkes i god tid før operasjonen da du skal pusse tenner og gå på do. Du skal også dusje igjen eller vaske deg med klut, som du får beskjed om. Etter at du har dusjet/vasket deg skal du ikke bruke noen kremer, smykker eller sminke. Før operasjonen får du medikamenter slik at du slapper av. Du blir kjørt til operasjonsenheten der du blir møtt av anestesisykepleier og operasjonssykepleier.

Operasjonen foregår i full narkose, det betyr at du sover under hele operasjonen. Når du har fått narkose, setter anestesilegen et pusterør (tube) ned i luftveiene og en pustemaskin (respirator) puster for deg under operasjonen. Under operasjonen får du innlagt et dren som fjerner luft og væske fra brysthulen. Drenet kan irritere og forårsake smerte ved bevegelse og hoste i tiden etter operasjonen. Du får også innlagt et urinkateter i urinblæren.

Etter operasjonen blir du brakt til oppvåkningsenheten før du flyttes til en annen overvåkingsenhet eller sengepost. Det er vanlig å ha smerter og nummenhetsfølelse i sårområdet etter inngrepet. For å lindre smerte i operasjonssåret vil de fleste få ryggmargsbedøvelse, epiduralbedøvelse (EDA). Hvis nødvendig vil du også få andre smertestillende medisiner. For å kunne puste dypt, hoste og være i aktivitet er det nødvendig med god smertelindring. Informer sykepleier om du har vondt, slik at du får tilstrekkelig smertestillende. Graden av smerte vil variere, men blir vanligvis mindre i løpet av den første uken etter operasjonen.

TIDEN ETTER OPERASJONEN

Aktivitet

Etter operasjonen bør du variere stillinger i sengen for å fremme god lungefunksjon. Du vil allerede på operasjonsdagen få hjelp til å sitte på sengekanten og eventuelt til å stå ved sengen dersom du er i stand til det. Dagen etter operasjonen vil fysioterapeuten gjennomgå pusteøvelser og egentreningsprogram som det er viktig at du følger opp. Din egenaktivitet bidrar til å forebygge komplikasjoner og gjør at du kommer raskere i form.

Hoste og slim

Det er ikke uvanlig å oppleve slim i lungene etter operasjonen. Det er viktig å hoste opp slimet for å unngå lungebetennelse. Aktivitet gjør at pusten blir dypere og mer variert. Du vil få utdelt en «Pep-fløyte» og lære pusteøvelser og hosteteknikker som kan hjelpe. Hvis du har smerter ved hoste anbefales å bruke en hostepute (et sammenbrettet håndkle) som du støtter mot såret.

Avføring og vannlating

I tiden etter operasjonen kan du bli plaget av treg mage. Dette skyldes både sengeleie og de smertestillende medisinene du får. Du kan derfor få medikamenter som skal stimulere tarmfunksjonen. Fysisk aktivitet er viktig for å motvirke treg mage. Urinkateteret kan gi noe svie og ubehag. Det kan også ta litt tid før vannlatingen kommer i gang etter fjerning av kateteret. Snakk med sykepleier dersom dette blir et problem for deg.

Stell og dusj etter operasjonen

De første dagene etter operasjonen vil du ha behov for hjelp til personlig stell. Når thoraksdrenet er tatt ut og sårene er tørre kan du dusje. Å dusje med rent vann hjelper til med å holde såret rent, men du bør unngå å ha såpe i selve operasjonssåret. Etter at du har dusjet tørkes såret med et rent håndkle. Ikke gni håndkle i såret, men bruk det som et trekkpapir. Dersom du trenger assistanse vil du få hjelp av sykepleier.

Operasjonssåret

Operasjonssåret er vanligvis cirka 20 cm langt og strekker seg fra skulderbladet ned til under brystet. Har du fått utført kikkhullskirurgi er det som regel ett eller flere små operasjonssår. Sårene/ bandasjene inspiseres hver dag av sykepleier.

Ernæring og væskeinntak

Noen opplever sårhet i halsen eller kvalme, det er likevel viktig å få i seg næring. De første 1-2 døgnene etter operasjonen kan det være aktuelt med drikkerestriksjoner, det vil si at du kun får drikke mindre mengder væske. Dette er avhengig av hvor stor del av lungen som er fjernet, og du vil få nærmere informasjon om hvor mye drikke du kan få. Sykepleier vil hjelpe deg å holde oversikt over dette. Spis gjerne mat med mye energi og proteiner eller drikk næringsdrikker hvis du spiser lite. Proteiner er viktige for sårtilhelingen etter operasjonen.

Hvis du har dårlig matlyst er det viktig å spise ofte (cirka hver 3. time) og heller spise mindre porsjoner. Etter de første 1-2 dager er det ingen drikke-restriksjoner. Det er da viktig at du drikker godt, da kroppen ofte har underskudd på væske etter operasjonen.

Informasjon om sykdommen og operasjonsresultatet

Legen vil informere om hvor omfattende inngrepet har vært. Lungevevet med kreftsvulsten som er fjernet sendes til videre undersøkelse, og det tar vanligvis minst 2 uker før endelig resultat foreligger. Resultatet er avgjørende for om legen vil anbefale tilleggsbehandling i form av cellegift- og/eller strålebehandling.

Overflytting til lokalsykehus

Du overføres vanligvis til lokalsykehus etter 3 til 7 dager.