På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Proteinkinasehemmere ved ikke-småcellet lungekreft

Proteinkinasehemmere hemmer aktiviteten av blant annet et protein som kalles ALK reseptor tyrosinkinase. Det er en type proteinkinasehemmere som er godkjent i bruk, crizotinib (Xalkori®). Proteinkinasehemmere kan gis til pasienter som har ikke-småcellet lungekreft i et fremskredent stadium, der man har påvist at kreftcellene har mutasjoner i ALK eller ROS1 genet i svulsten. Det kan forskrives som innledende eller senere behandling, samt der tidligere kjemoterapi ikke har hjulpet i å stabilisere sykdommen.

Hvordan forbereder jeg meg?

Snakk med legen dersom:

 • du bruker andre medikamenter. Noen medikamenter kan øke eller redusere mengden proteinkinasehemmer i blodet ditt og påvirke effekten eller øke bivirkningene. Legen din vil vurdere om kombinasjonen av dine faste medikamenter og proteinkinasehemmer er i orden.
 • dersom du røyker. Du bør slutte å røyke hvis du blir behandlet med proteinkinasehemmer. Røyking kan redusere mengden av medikamentet i blodet ditt.

Hvordan foregår behandlingen?

Proteinkinasehemmere er tablettbehandling. Du skal vanligvis ta en tablett morgen og en tablett kveld. Crizotinib (Xalkori®), tas morgen og kveld, kan tas med mat, unngå grapefruktjuice ved inntak.

Graviditet og amming må unngås mens du blir behandlet.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger.

De vanligste er:

 • Økt infeksjonsfare (nøytropeni)
 • Oppkast, kvalme, diaré
 • Magesmerter
 • Nedsatt appetitt og vekttap
 • Svimmelhet
 • Hudutslett

Kontakt lege dersom du opplever noen av de nedenfor nevnte bivirkningene.

 • Dersom du plutselig får vanskeligheter med å puste i forbindelse med hoste eller feber. 
 • Umiddelbart dersom du har alvorlig eller vedvarende diaré (gjentatte tømminger, flere ganger daglig), kvalme, nedsatt appetitt, eller oppkast. Det kan være nødvendig med innleggelse på sykehus.
 • Dersom du har sterke magesmerter, kraftig flassende hud eller blemmer.

I enkelte tilfeller vil legen din redusere doseringen eller avslutte behandlingen av proteinkinasehemmeren på grunn av bivirkningene.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil