På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Bevacizumab (Avastin®)

Bevacizumab (Avastin®) er et monoklonalt antistoff som gis alene eller i kombinasjon med cellegift til pasienter med forskjellige krefttyper. Hvor mange kurer som gis og hvor ofte, vurderes individuelt.

Før hver kur tas blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som kur.

Bevacizumab binder seg til et protein som heter VEGF (human vaskulær endotelial vekstfaktor). VEGF finnes på innsiden av blodårer og lymfeårer. Hos kreftpasienter vil VEGF føre til at blodårer vokser inn i kreftsvulster og tilfører svulsten oksygen og næring. Bevacizumab motvirker dette. Når antistoffet binder seg til VEGF vil proteinet slutte å virke normalt, kreftsvulsten får redusert blodtilførsel og dermed mindre næring. Målet er å redusere dannelsen av blodårer til svulsten, og slik redusere vekst av kreftceller og spredning

Hvordan kan jeg forberede meg?

På morgenen behandlingsdagen tar du de medikamenter som anbefales førkuren, dette får du informasjon om fra lege/sykepleier i forkant. Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før du kommer til behandling. Du skal ta med en urinprøve før hver kur for å kontrollere at det ikke er protein i urinen. Urinprøveglass får du på avdelingen.

Hvordan foregår behandlingen?

Først får du lagt inn en kanyle i en blodåre på armen. Behandlingen varer i cirka 30  minutter.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Bevacizumab tåles generelt godt og det observeres lite bivirkninger. Man bør dog være varsom med medikamentet ved kjent tendens til blodpropp, ved betennelsestilstander i tarm eller fistler.

Infusjonsreaksjoner

Noen kan få influensalignende symptomer under infusjonen som feber, frysninger, tungpust eller endret blodtrykk. Vi vil derfor kontrollere blodtrykk, puls og temperatur før, under og etter infusjonen. Dersom du opplever disse symptomene kan de behandles med et antihistamin (allergimedisin).

Høyt blodtrykk

Blodtrykket stiger gjerne etter lengre tids behandling og kan eventuelt reguleres med blodtrykkstabletter eller behandlingspause.

Proteiner i urin

Bevacizumab kan en sjelden gang redusere nyrefunksjonen, som fører til at proteiner filtreres gjennom nyrene og ut i urinen. Dette følges opp med jevnlig å kontrollere urinen.

Blødning og sårtilheling

Noen pasienter som får bevacizumab opplever økt tendens til neseblod. Bevacizumab kan redusere sårtilhelingen og gi økt blødningstendens, og gis derfor ikke i forkant av en planlagt operasjon, og ikke de første 4 uker etter en operasjon.

Kvalme

Noen kan oppleve kvalme i forbindelse med behandlingen. Da kan du ta kvalmestillende medikamenter som lege kan forskrive. Om du på tross av medisiner opplever mye kvalme når du er hjemme og rådene du har fått ikke hjelper, ta kontakt med fastlegen eller lokalsykehuset. Noen kan ha god effekt av å endre kvalmestillende medikamenter.

Diaré

Hos noen pasienter kan behandling gi forbigående sår og irritert tarmslimhinne, og forårsake diaré. Ved diaré taper kroppen væske og salter. Hvis du opplever vandig diaré i mer enn ett døgn eller har flere løse avføringer daglig i mer enn et par dager, må du kontakte fastlege/lokalsykehus.

Tretthet/konsentrasjonsvansker

Du kan føle deg trett underbehandlingen og oppleve et økt behov for å hvile. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i noe fysisk aktivitet, for eksempel ved å gå noen korte turer daglig. Noen opplever endret hukommelse og evne til å konsentrere seg. Hos de aller fleste bedrer dette seg etter endt behandling.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil