På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

EGFR-hemmere (tyrosinkinasehemmere) ved ikke-småcellet lungekreft

EGFR-hemmere (tyrosinkinasehemmere) kan gis til pasienter som har ikke-småcellet  lungekreft, der man har påvist at kreftcellene har mutasjoner i EGFR-genet. Tyrosinkinasehemmere hindrer aktiviteten av et protein som kalles epidermal vekstfaktor  reseptor (EGFR). Dette proteinet er involvert i vekst og spredning av kreftceller.

Hvordan forbereder jeg meg?

Snakk med legen dersom du bruker andre medikamenter.

Noen medikamenter kan øke eller redusere mengden EGFR-hemmer i blodet ditt og påvirke effekten eller øke bivirkningene. Legen din vil vurdere om kombinasjonen av dine  faste medikamenter og EGFR-hemmer er i orden.

Hvordan foregår behandlingen?

Det er ulike varianter av EGFR-hemmere, og de har noe ulik instruks for hvordan og når de skal tas. Du skal vanligvis ta én tablett hver dag, men det er viktig at du leser pakningsvedlegget eller spør legen din.

For osimertinib (Tagrisso) anbefales det at du tar den med eller uten mat til samme tid hver  dag. Tabletten bør svelges hel, og bør ikke knuses eller deles. Ved svelgproblemer kan tabletten løses forsiktig opp i 50ml vann uten kullsyre før væsken drikkes umiddelbart. Fyll  opp litt vann i glasset på nytt og drikk det så du får i deg eventuelle rester av medikamentet.

Graviditet og amming må unngås mens du blir behandlet.

Bivirkninger det er viktig at du kjenner til

Som alle legemidler kan dette legemiddelet forårsake bivirkninger.

De viktigste bivirkningene er:

 • Medikamentutløst lungebetennelse (sjelden, men alvorlig)
 • Endring i hjerterytme (sjelden, men alvorlig)
 • Forhøyede leverprøver
 • Diaré
 • Hudutslett, kviser, neglforandringer
 • Utslett kan oppstå eller forverres på hudområder som er utsatt for sol. Hvis du er i solen, anbefales beskyttende klær og/eller bruk av solfaktor
 • Nedsatt appetitt og vekttap
 • Kvalme
 • Økt hårvekst

Kontakt lege dersom du opplever noen av disse bivirkningene

 • Dersom du opplever økende tungpust eller hoste.
 • Dersom du får vedvarende diaré (gjentatte tømminger, flere ganger daglig), kvalme, nedsatt appetitt, eller oppkast.
 • Dersom du har sterke magesmerter, kraftig flassende hud eller blemmer.
 • Dersom du utvikler akutt eller forverret rødhet og smerte i øyet, økt tåreflom eller uklart syn
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil