Tyrosinkinasehemmer ved ikke-småcellet lungekreft

Tyrosinkinasehemmere hindrer aktiviteten av et protein som kalles epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR). Dette proteinet er involvert i vekst og spredning av kreftceller. Det er tre typer tyrosinkinasehemmere som er godkjent i bruk, erlotinib (Tarceva®), gefitinib (Iressa®) og afatanib (Giotrif®). De har tilnærmet samme virkningsmekanisme og bivirkningsprofil.

Tyrosinkinasehemmere kan gis til pasienter som har ikke-småcellet lungekreft i et fremskredent stadium, der det er påvist at kreftcellene har mutasjoner i EGFR genet i svulsten. Det kan forskrives som innledende eller senere behandling, samt der tidligere kjemoterapi ikke har hjulpet i å stabilisere sykdommen.

Man vet ikke om medikamentet virker annerledes dersom pasienten har lever- eller nyrersvikt. Behandling anbefales ikke hvis pasienten har en alvorlig lever- eller nyresykdom.

Hvordan forbereder jeg meg?

Snakk med legen dersom:

 • du bruker andre medikamenter. Noen medikamenter kan øke eller redusere mengden tyrosinkinasehemmer i blodet ditt og påvirke effekten eller øke bivirkningene. Legen din vil vurdere om kombinasjonen av dine faste medikamenter og tyrosinkinasehemmer er i orden.
 • dersom du røyker. Du bør slutte å røyke hvis du blir behandlet med tyrosinkinasehemmer. Røyking kan redusere mengden av medikamentet i blodet ditt.

Hvordan foregår behandlingen?

Tyrosinkinasehemmere er tablettbehandling.  Du skal vanligvis ta en tablett hver dag.

 • Erlotinib (Tarceva®), ta tabletten minst én time før eller to timer etter mat.                   
 • Afatinib (Giotrif®), ta tabletten minst én time før eller tre timer etter mat. Kan løses i vann.                
 • Gefitinib (Iressa®), kan tas når som helst, også med mat. Kan også løses i vann.

Graviditet og amming må unngås mens du blir behandlet.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger.

De vanligste er:

 • Diaré
 • Hudutslett, kviser
 • Utslett kan oppstå eller forverres på hudområder som er utsatt for sol. Hvis du er i solen, anbefales beskyttende klær og/eller bruk av solfaktor. 
 • Nedsatt appetitt og vekttap
 • Kvalme
 • Økt hårvekst

Kontakt lege dersom du opplever noen av de nedenfor nevnte bivirkningene.

 • Dersom du plutselig får vanskeligheter med å puste i forbindelse med hoste eller feber. 
 • Umiddelbart dersom du har alvorlig eller vedvarende diaré (gjentatte tømminger, flere ganger daglig), kvalme, nedsatt appetitt, eller oppkast. Det kan være nødvendig med innleggelse på sykehus.
 • Dersom du har sterke magesmerter, kraftig flassende hud eller blemmer.
 • Dersom du utvikler akutt eller forverret rødhet og smerte i øyet, økt tåreflom eller uklart syn.

I enkelte tilfeller vil legen din redusere doseringen eller avslutte behandlingen av tyrosinkinasehemmeren på grunn av bivirkningene.