På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved lungekreft

Spredningsveier for lungekreft

Ubehandlet vil lungekreft nesten uten unntak spre seg på grunn av innvekst i lymfeårer eller blodårer. Vanligvis er første spredningsvei via lymfesystemet, hvor spredningen oppstår er avhengig av svulstens beliggenhet. Spredning via blodbanen til andre organer forekommer også hyppig. Lungekreft kan også spre seg ved direkte innvekst i naboorganer.

De vanligste lokalisasjonene for spredning er:

 • annen lungelapp
 • skjelett
 • lever
 • binyrer
 • hjerne

Stadier ved lungekreft

Både prognose og type behandling som skal tilbys, avhenger av hvor utbredt sykdommen er når den påvises. TNM-klassifikasjon er et viktig system for å bestemme hvor utbredt en kreftsykdom er på diagnosetidspunktet.

"T" (Tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten i eller omkring lungene.

"N" (Node/lymfe) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter.

"M" (Metastaser) uttrykker fjernspredning.

På bakgrunn av TNM-klassifikasjonen foreteas det en stadieinndeling av kreften i lungene. Inndelingen sier noe om hvor stor svulsten er, om kreften har spredd seg til lymfeknuter  eller om svulsten har spredd seg til andre organer i kroppen.

Stadieinndelingen ved lungekreft er noe komplisert, men enkelt forklart kan man si at ikke-småcellet lungekreft deles inn i fire stadier (I-IV), hvor stadium I er kreft i kun en lunge hvor svulsten er mindre enn 4 cm i diameter og stadium IV betyr at svulsten har spredd seg til andre organer.

Småcellet lungekreft deles inn i begrenset og utbredt sykdom, etter hvor stor svulsten er og om den har spredt seg til andre organer. Begrenset sykdom vil si sykdomsutbredelse som lar seg inkludere i et strålefelt, mens utbredt sykdom omfatter spredning utenfor strålefeltet og behandlingen som gis er lindrende behandling.

Lokal svulst (T-stadium)

Primærsvulst (T)

T1

T1 - svulst mindre enn eller lik 3 cm i største diameter – omgitt av lunge eller den indre brysthinnen (viscerale pleura). Bronkoskopi viser ingen tegn til innvekst nærmere enn lappebronkus.

 • T1a - svulst ≤ 2 cm i største diameter
 • T1b - svulst > 2 men ≤ 3 cm i største diameter

T2 – svulst > 3-7 cm eller en av følgende:

 • svulst med involvering av hovedbronkus ≥ 2 cm fra karina
 • svulst med innvekst i den indre brysthinnen
 • atelektase eller obstruktiv pneumonitt i lungerotområdet; involverer ikke hele lungen 
  • T2a – svulst > 3 cm men ≤ 5 cm i største diameter
  • T2b – svulst > 5 cm men ≤ 7 cm i største diameter

 T3 – svulst > 7 cm, eller en av følgende:

 • svulst med innvekst til omliggenede strukturer som brystvegg, mellomgulvet, hjerteposens ytre hinne (parietal perikard), mediastinale pleura eller nervus phrenicus
 • svulst i hovedbronkus < 2 cm nedenfor karina, men som ikke inkluderer karina
 • sammenfall av hele lungen
 • separat svulst i samme lapp

T4 – en av følgende:

 • svulst med innvekst til brystskillevegg, hjerte, store kar, karina, luftrør, spiserør, virvellegeme eller nervus recurrens
 • separat svulst i annen lapp i samme lunge

Lymfeknuter (N-stadium)

 • NX – spredning til lymfeknuter kan ikke vurderes
 • N0 – ingen spredning til lymfeknuter
 • N1 – spredning til lymfeknuter omkring bronkiene eller til lymfeknuter rundt lungeroten på samme side som hovedsvulsten
 • N2 – spredning til lymfeknuter i brystskilleveggen på samme side som hovedsvulsten, og/eller lymfeknuter under karina 
 • N3 – spredning til lymfeknuter rundt lungerot eller brystskillevegg på motsatt side av hovedsvulsten, eller til supraklavikulære eller skalene lymfeknuter 

Fjernspredning (M-stadium)

 • MX – fjernspredning kan ikke vurderes
 • M0 – ingen fjernspredning
 • M1 – fjernspredning
 • M1a – fjernspredning til lungen på motsatt side av hovedsvulsten, pleurale lymfeknuter eller økt mengde væske i lungesekken (pleuraeffusjon), eller lekkasje av væske fra hjerteposen (perikardial effusjon).
 • M1b – fjernspredning
Les mer om TNM

Bildeserie av stadieinndelingen

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil