Overlevelse ved lungekreft

 

I perioden 2014-2018 var fem-års relativ overlevelse for alle stadier 19,4 % for menn og 26,2% for kvinner.

For alle stadier under ett var 5-års relativ overlevelse 23,9% for menn og 31,3% for kvinner i 2017, hvilket var mer enn en fordobling sammenlignet med 15 år tidligere. De fleste langtidsoverlevende er operert, men pasienter som har fått stereotaktisk strålebehandling kan også forvente god overlevelse.

I 2017 var 5-års relativ overlevelse for "lokalisert sykdom" 94,3% for kvinner og 89,9% for menn.

For pasienter som har lungekreft med spredning er prognosen fortsatt ganske dyster, men det har vært en ikke ubetydelig forbedring de siste årene. Man kan håpe at denne positive utviklingen aksellererer nå med de effektive behandlingsmulighetene, spesielt for ikke-småcellet lungekreft.

 

 

 

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med lungekreft, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.
Kilde: Kreftregisteret