Overlevelse ved lungekreft

Lungekreft er en alvorlig kreftsykdom og prognosen (sykdommens forventede forløp og overlevelse) er relativt dårlig. Kreft i lungene er den sykdommen som tar flest liv i Norge.

Imidlertid er fem års overlevelse doblet de siste ti årene og den fortsetter å gå noe opp. I 2019 var fem års relativ overlevelse for kvinner 29 % og nær 23 % for menn.

Årsaken til at overlevelsen er såpass lav er at symptomer på lungekreft kan være få og diffuse. Kreftsykdommen har derfor i mange tilfeller spredd seg til andre organer før den blir oppdaget. Hos noen få personer blir kreftsykdommen oppdaget tidlig og for de som får kirurgisk, kurerende behandling eller strålebehandling er overlevelsen betydelig bedre. De aller fleste blir imidlertid ikke helbredet og må leve med sin kreftsykdom.

De fleste langtidsoverlevende er operert, men pasienter som har fått stereotaktisk strålebehandling kan også forvente god overlevelse. Antallet personer som har hatt eller lever med lungekreft per 31.12.2019 er 9934.

For pasienter som har lungekreft med spredning er prognosen fortsatt ganske dyster, men det har vært en ikke ubetydelig forbedring de siste årene. Man kan håpe at denne positive utviklingen akselererer nå med de effektive behandlingsmulighetene, spesielt for ikke-småcellet lungekreft.

 

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med lungekreft, i prosent etter diagnoseperiode 1980–2019.
Kilde: Kreftregisteret

 

 

 

 
for kvinner 29 prosent og nær 23 prosent for menn. 
for kvinner 29 prosent og nær 23 prosent for menn. 
for kvinner 29 prosent og nær 23 prosent for menn. 
for kvinner 29 prosent og nær 23 prosent for menn.