Utskriftsdato (29.5.2023)

Lungekreft

Hva er lungekreft?

Det skilles mellom to typer lungekreft, småcellet- og ikke-småcellet lungekreft.

Småcellet lungekreft består av små celler som deler seg raskt. Dette er en kreftform som ofte sprer seg til andre organer.

Ikke-småcellet lungekreft deles inn i tre undergrupper:

  • Adenokarsinom
  • Plateepitelkarsinom
  • Storcellet karsinom

Ikke-småcellet lungekreft sprer seg ikke så ofte som småcellet lungekreft.

Hvorfor oppstår lungekreft?

Hovedårsaken til lungekreft er røyking.

Hva er symptomene på lungekreft?

Årsakene til symptomer er at kreftsvulsten vokser inn i luftrørsforgreiningen i lungene og hindrer dem i å fungere slik de skal. Det oppstår blant annet irritasjon og infeksjon i lungevevet.

Symtomer kan være:

  • gjentatte luftveisinfeksjoner som ikke gir seg selv om det gis antibiotika.
  • langvarig hoste eller slimet oppspytt som kan være blodig.
  • tungpusthet ved fysisk aktivitet
  • slapphet
  • brystsmerter
  • heshet

Sykdommen kan også spre seg til andre organer som lever, skjelett og hjerne. Mest vanlige er spredning til lymfeknuter mellom lungene og/eller på halsen.

Hvordan utredes lungekreft?

Pasienten oppsøker oftest lege som først henviser til røntgen av lungene. Den videre utredningen omfatter oftest CT-undersøkelse (computertomografi) av lungene og øvre del av magen for å få med lever og binyrer.

For å få tatt en vevsprøve, må pasientene oftest bronkoskoperes, det vil si at legen fører et rør ned i luftveiene og tar en liten vevsbit fra det området hvor svulsten sitter. Denne vevsprøven er avgjørende for hva slags behandling som blir gitt.

Hvordan behandles lungekreft?

Småcellet lungekreft behandles med cellegift, eventuelt i kombinasjon strålebehandling. Kirurgi er sjeldent aktuelt.

Ved ikke-småcellet lungekreft tas det først stilling til om svulsten kan fjernes ved operasjon og/eller med cellegift. I de fleste tilfeller er imidlertid ikke operasjon mulig, og pasienten får strålebehandling i stedet. Enkelte pasienter får også tilbud om å delta i studie hvor man prøver ut nye behandlingsmetoder.

Laserbehandling kan i noen tilfeller være aktuelt dersom svulsten stenger for luftveiene.