Utskriftsdato (23.5.2024)

Oppfølging ved leukemi

Oppleggene for kontroll er kun retningsgivende og gjelder så lenge pasienten er i remisjon. Ved potensielt helbredende behandling kontrolleres behandlingseffekt flere ganger under samt etter avsluttet cellegiftbehandling.

Ved lindrende rettet cellegiftbehandling blir kontrollopplegget skjønnsmessig, likeledes for pasienter som observeres ubehandlet.

Ved kontroll undersøker legen vanligvis pasienten og gjennomgår sykehistorie. Blodprøvetaking og benmargsprøver utføres ved alle kontroller.

Kontrollene kan eventuelt etter retningslinjer ved spesialavdeling overføres til lokalsykehus. Det er viktig å påvise tilbakefall på et tidlig tidspunkt hos pasienter som er aktuelle for allogen stamcelletransplantasjon, og kjenne til langtidsbivirkningene etter behandling hos denne relativt unge pasientgruppen.

Komplikasjoner

Tretthet

Denne pasientgruppen kan være plaget av tretthet lenge etter avsluttet behandling. Det kan være snakk om måneder, i noen tilfeller år. Noen av leukemipasientene er relativt unge, og er under utdanning når de får diagnosen. Noen kan ha problemer med å gjenoppta studier senere på grunn av konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer.

Fertilitetsproblematikk

Fertilitetsproblematikken er et økende problem ved økende alder og mengde/type behandling. For de som har nedfrosset sæd, kan det være aktuelt med assistert befruktning. Noen av de yngre pasientene kan bli gravide/bli fedre på normalt vis, men det er svært uvanlig etter benmargsutryddende stamcelletransplantasjon.

Psykiske og sosioøkonomiske problemer

Noen pasienter kan ha nytte av å snakke med for eksempel sosionom eller psykiatrisk sykepleier.