Strålebehandling ved kreft i endetarm

Strålebehandling ved kreft i endetarmen gis for før planlagt operasjon for at svulsten skal bli mindre, og for at det skal være lavere risiko for tilbakefall. Som oftest gis strålebehandling fem dager i uken, 25 behandlinger totalt, det vil si over fem uker. Som regel kombineres strålebehandlingen med kjemoterapi (cellegift) som kan gis enten som:

  • Capecitabine (Xeloda) tabletter morgen og kveld de dagene du mottar strålebehandling
  • 5- FU (FLV) som intravenøs infusjon to påfølgende dager i uke en, tre og fem av strålebehandlingene.

Strålebehandling kan også gis med større dagsdoser, med fem behandlinger totalt i løpet av en uke. Da kombineres den ikke med samtidig kjemoterapi.

Planlegging av strålebehandling

For å planlegge strålebehandlingen må du gjennomgå en CT-undersøkelse, oftest med kontrast. Som oftest tas det også en enkel MR- undersøkelse som er til hjelp ved planleggingen. CT-bildene benyttes til å lage et individuelt tilpasset strålebehandlingsplan (doseplan) for deg. Dette gjøres for å sikre at svulstvevet får riktig dose og vevet rundt minst mulig stråledose. Ved CT-undersøkelsen vil det markeres med tusj på huden din. Vær oppmerksom på at tusjstrekene kan smitte av på klær. Det vil også bli tatovert tre små prikker på huden som er på størrelse med et knappenålshode, tatoveringen kjennes som små nålestikk. Disse tatoveringspunktene brukes til å sikre at du ligger likt under hver strålebehandling slik at strålene treffer på nøyaktig samme sted ved hver behandling. Det
er viktig at du ligger komfortabelt siden du skal ligge slik ved alle strålebehandlingene.

Det er viktig at urinblæren er godt fylt når det tas CT - undersøkelse og når du får strålebehandling. Dette vil beskytte tynntarm og slimhinnen i urinblæren. Vi anbefaler derfor at du ca. 45 minutter før CT -undersøkelsen og før hver strålebehandling tømmer urinblæren og deretter drikker to-tre glass vann (3-5 dl) slik at blæren får fylt seg igjen.

Hvordan foregår strålebehandlingen?

Strålebehandlingen foregår i et spesialrom med en strålebehandlingsmaskin. Under selve behandlingen ligger du alene i rommet på en behandlingsbenk i samme stilling som du lå i under CTundersøkelsen. Selve behandlingen blir styrt av stråleterapeuter utenfor i kontrollrommet. Du vil hele tiden være overvåket via TV-skjerm og du kan når som helst få kontakt med personalet ved å gi signal. En strålebehandling varer mellom 8-15 minutter totalt.

Strålebehandling er ikke smertefullt. Det kan sammenlignes med å få utført en vanlig røntgen
undersøkelse. Noen kan oppleve det ubehagelig å ligge på strålebenken da den er noe hard.

Under strålebehandling

  • Du representerer ingen strålefare. Du kan fritt omgås andre mennesker, også barn og gravide.
  • Strålebehandling har vist seg å ha bedre effekt dersom man ikke røyker. Vi anbefaler derfor røykeslutt. Studier støtter at røykeslutt bedrer behandlingsresultater og prognose. Røyking under behandling vil også gi økte bivirkninger.
  • Dersom du bruker andre medikamenter eller kosttilskudd, ta det opp med legen. Enkelte tabletter for eksempel antioksidanter bør unngås.
  • Du bør være varsom med sterk sol på huden som er strålebehandlet i minst ett år etter avsluttet strålebehandling. Det anbefales bruk av solkrem med høy solfaktor (faktor 30+). Ved sterk soleksponering bør solkrem også brukes under klærne.

BIVIRKNINGER

De fleste bivirkninger oppstår underveis i strålebehandlingen, men kan også komme etter avsluttet strålebehandling (seneffekter). De fleste bivirkningene er lokale for det området som blir bestrålt. Det er viktig å understreke at ikke alle får de samme bivirkningene og at graden av disse kan variere.

Tretthet/konsentrasjonsvansker

Du kan føle deg trett eller sliten under behandlingen og mange opplever et økt behov for hvile. Det er viktig å finne en god balanse mellom aktivitet og hvile. Undersøkelser viser at det er gunstig å være i fysisk aktivitet. Det er i tillegg gunstig med et variert og næringsrikt kosthold og rikelig med ikke. Vi anbefaler at du drikker 1,5-2 liter om dagen. Noen opplever endret hukommelse og nedsatt evne til å konsentrere seg. Hos de aller fleste retter dette seg etter endt behandling.

 Hud- og slimhinnepåvirkning i strålefeltet

Hudreaksjoner i strålefeltet er vanlig. Huden i strålefeltet blir ofte rød og kan sammenlignes med solbrenthet. Huden rundt endetarmsåpningen kan svi og klø, og den kan kjennes tørr, varm og øm. Slimhinnene i endetarmen kan bli irriterte. Dette fører til hyppig og løs avføring som kan gi ytterliggere hudsårhet. Sporblødninger med friskt blod er ikke uvanlig. Huden i strålefeltet bør holdes
ren, tørr og luftig. Det er viktig med god intimhygiene. For å irritere huden i strålefeltet minst mulig bør du bruke lunkent vann og uparfymert såpe med lav pH- verdi. For å dempe ubehag kan du smøre huden med uparfymert fuktighetskrem eller benytte barriereprodukter etter at du har vært til strålebehandling. Du vil finne mer informasjon i pasientinformasjonen «Hudstell ved strålebehandling». Hudreaksjoner kommer gjerne etter omtrent ti strålebehandlinger og vil ofte være mest plagsomt mot slutten av behandlingen. Underveis i strålebehandlingen vil huden i strålefeltet bli inspisert av sykepleier og lege. Hudreaksjoner kan vedvare og/eller øke på et par uker etter avsluttet strålebehandling før de bedres. Les mer om "Hudstell ved strålebehandling" >>>

Plager fra mage-tarmsystemet

Mange pasienter har symptomer fra endetarmen før oppstart av strålebehandlingen, for eksempel i form av hyppig avføring, trang til avføring eller smerter. Disse plagene kan øke på underveis i strålebehandlingen. Mange opplever hyppig avføringstrang, økt mengde luft og løsere konsistens på avføringen. Det kan også tømme seg blodtilblandet slim fra endetarmen. Noen vil oppleve at avføringen kommer raskere og at det kan være vanskeligere å holde på den hvis konsistensen blir løs. Hvis du får diaré med flere løse avføringer per dag, finnes det medikamenter som regulerer dette. Noen kan også oppleve kvalme. Gi beskjed til helsepersonell for å få råd om kosthold og eventuelt medisinering ved plager fra mage-tarmsystemet. Etter strålebehandling og operasjon opplever mange endret tarmfunksjon. Hvis man ikke har utlagt
tarm har mange hyppigere avføring og ufullstendig tarmtømming. Det kan også være vanskelig å holde på avføringen når man kjenner trang til å gå på toalettet.

Vannlating

Du kan få økt vannlatingstrang og følelse av svie fra urinrøret og blæren. Vannlatingen kan bli hyppigere og det kan hos noen bli vanskelig å late vannet. Dette er en vanlig bivirkning og skyldes strålebehandlingens påvirkning av urinrøret og blæren. Ved økende svie kan du ta smertestillende, for eksempel Paracet. For å utelukke infeksjon kan du få undersøkt urinen ved å levere en urinprøve.

Seksualitet og reproduksjonsorganer

Både stråle- og cellegiftbehandling kan påvirke seksualfunksjonen. Noen vil kunne føle seg mindre seksuelt attraktive og oppleve forbigående kroppslige forandringer. De fleste vil få forbigående eller varig tap av kjønnsbehåring. Sexologisk rådgiver kan tilby deg samtaler og oppfølgning etter behov. Strålebehandlingen kan påvirke evnen til å få barn. Menn under 60 år kan få tilbud om nedfrysning av sæd i forkant av behandlingen. For menn kan strålebehandling og operasjonen føre til ereksjonsproblemer og problemer med sædavgang. For kvinner i fertil alder vil menstruasjonen etterhvert utebli. Overgangsalder vil inntre, noe som fører til endringer i hormoner og at man ikke kan få barn. Endringer i hormoner og strålebehandlingen fører til endringer i skjedens slimhinne. Slimhinnen kan bli sår, tørr og mindre elastisk. Tørre slimhinner kan påvirke det seksuelle samlivet. Det finnes medikamenter som kan hjelpe for disse plagene, for eksempel vaginale hormoner.

For å forebygge vaginale bivirkninger anbefales bruk av vaginal dilator. Les mer om «Bruk av vaginal dilator i forbindelse med strålebehandling av bekkenet». >>>

Det anbefales at kvinner får oppfølgning av gynekolog etter behandling.

Kontroll og oppfølgning

Omtrent fire til sju uker etter avsluttet strålebehandling vil du bli henvist til ny CT, MR og rektoskopi. Det vil være individuelt hvor lang tid det går fra avsluttet strålebehandling fram til kirurgi. De flest vil bli operert åtte til ti uker etter strålebehandlingen.