Strålebehandling ved bløtvevssarkom i arm eller ben

Hvilken behandling gis?

 • 25 behandlinger mot arm eller ben. 
 • Antall strålefelt er avhengig av behandlingsområdets beliggenhet og størrelse.
 • 5 behandlinger per uke, mandag til fredag. Total behandlingstid vil i ditt tilfelle være 5 uker.

Hvordan forbereder jeg meg?

I ditt tilfelle må du gjennom CT-doseplan. Selve påtegningen av strålefeltene skjer på simulator.

CT-doseplan er som en røntgenundersøkelse, hvor vi får en nøyaktig framstilling av området som skal ha strålebehandling. Prosedyren tar fra ½ til 1 time. Dette gjøres for å sikre at svulstvevet og risikoområdet får riktig strålemengde. Du vil få noen tusjstreker på huden din som du må passe på beholde fram til simulator (se under). Når du er ferdig med CT-doseplan, vil du få time til simulator noen dager etter.

Simulatorer siste del av strålefeltinnstillingen/opptegningen. Prosedyren varer fra 1/2 til 2 timer og gjøres på bakgrunn av den CT-doseplanen du allerede har gjennomført. Mens simuleringen pågår ligger du på en benk. Strålefeltet vil bli avmerket med tusj på huden din. Dette er merker som skal sitte på huden til du er ferdig med behandlingene. Det er derfor viktig at du ikke vasker området med såpe eller skrubber på huden som skal ha behandling.

Du vil bli liggende i samme leie som ved opptegningen, når du begynner med de utvendige behandlingene. Har du vansker med å ligge stille så lenge som det kreves, er det viktig at du gir beskjed på forhånd, slik at vi kan gi deg beroligende eller smertestillende medikamenter.

Hvordan foregår behandlingen?

Selve strålebehandlingen foregår i et spesialrom med en strålebehandlingsmaskin (lineærakselerator). Først vil du bli lagt opp på et bord hvor strålefeltet innstilles ved hjelp av de markeringene som er tegnet på tidligere. Under selve bestrålingen ligger du alene i rommet, og behandlingen blir ledet av personalet på utsiden. Du blir hele tiden overvåket via en TV-skjerm og kan når som helst få kontakt med personalet ved å vinke eller ringe på en klokke. Du vil høre en lyd fra maskinen mens strålingen pågår.

Hvor lenge varer behandlingen?

Som regel varer innstilling og behandling kun noen minutter hver gang (10-20 minutter).

Gjør det vondt?

Strålebehandlingen er ikke smertefull (kan sammenlignes med å ta et vanlig røntgenbilde).

Etter behandlingen

I den tiden du får strålebehandling representerer du ingen strålefare for dine omgivelser. Du kan omgås andre, også barn og gravide, akkurat som før.

Hvilke akutte bivirkninger kan oppstå og hva kan jeg gjøre?

Bivirkninger under strålebehandlingen kan ikke unngås. Vi skiller mellom akutte og kroniske bivirkninger. De akutte vil avta gradvis og etter hvert bli borte. De kroniske vil vedvare. Blir plagene for store kan det medføre at vi må justere behandlingsopplegget.

De fleste bivirkningene er lokale for området som blir bestrålt. De kommer oftest ikke etter første behandlingen, men gjerne først etter noen behandlinger. Bivirkningsgraden avhenger av dose per behandling, antall behandlinger, type vev som bestråles og volumet på bestrålt område. Det er viktig å understreke at ikke alle får de samme bivirkningene og graden kan variere.

Tretthet

Strålebehandlingen kan føre til at du føler deg mer trett og slapp. Behandlingene er en fysisk påkjenning. Stress og en utrygg livssituasjon kan også føre til at du er mer sliten enn vanlig. Nedsatt matlyst, kvalme, diaré og smerter kan gi tretthet. Trettheten går ikke alltid over når du er ferdig med behandlingene .

Tiltak:

 • Sørg for å få ekstra søvn og hvile.
 • Frisk luft er bra, så ta gjerne en spasertur dersom du har anledning.
 • Det er viktig med et variert og næringsrikt kosthold og rikelig med drikke.

Lymfødem

Redusert lymfedrenasje kan oppstå ved strålebehandling mot lymfeknuter (armhule, lyske). Dette kan føre til ulike symptomer.

 • Hevelse og sprenging i arm og/eller ben
 • Prikking/stikking i arm og/eller ben
 • Tyngdefølelse i arm og/eller ben
 • Leddstivhet i arm og/eller ben
 • Konsistensforandringer i hud og underhud
 • Fargeforandring i form av rosa/rød hud

Tiltak:

 • Observasjon over tid
 • Henvisning til fysioterapi
 • Egne øvelser etter veiledning fra fysioterapeut

Etter avsluttet behandling - senplager

Toleransen for stråling varierer avhengig av hvilke organer som bestråles. Dette vil alltid bli vurdert når man bestemmer seg for behandlingsopplegg og utforming av strålefeltet. Snakk med legen din om hvilke eventuell risiko din behandling medfører.