Oppfølging etter prostataoperasjon

Kontroll cirka to uker etter operasjonen, på poliklinikken hos sykepleier. Primært den sykepleieren som informerte deg første gang du var på poliklinikken.

 • Sykepleier tar urinprøve direkte fra kateteret.
 • Kateteret fjernes, hvis urinen ikke er veldig blodig. Da må vi noen ganger vente en uke ekstra.
 • Du får råd og informasjon om urinlekkasje.
 • Du får blå resept på bleier, skriftlig og muntlig informasjon om bruk av bleier og en poste med bleieprøver.
 • Vi gjentar for deg alt om bekkenbunntrening og du får informasjonen skriftlig.
 • Du vil få råd og informasjon om ereksjonssvikt og seksualitet, og en hvit resept på tabletter for ereksjonen.
 • I tillegg får du noe generell informasjon.

Sykepleieren som fjernet kateteret vil ringe deg cirka en uke etter at kateteret er fjernet.

 • Hun vil høre hvordan det går med deg
 • Hvordan det går med urinlekkasjen og oppfriske informasjon om bekkenbunntrening.
 • Hun vil også høre med deg om du har symptomer på urinveisinfeksjon
 • Eventuelt høre med deg hvordan det går når det gjelder ereksjonen

Kontroll cirka seks uker etter operasjonen, på poliklinikken til urolog og sykepleieren du har møtt før.

 • Du har på forhånd fått et brev med svaret etter operasjonen, dette får du nå snakke med urologen om
 • Vi hører med deg om hvordan det går med urinlekkasjen og gir deg videre råd rundt dette
 • Vi hører hvordan det går med ereksjonen og samlivet – samtale og råd og evt opplæring i hjelpemidler
 • Du skal ta psa-blodprøven

Videre kontroller avtales individuelt og kan være:

 • At du kommer tilbake til urolog om 3 måneder.
 • At du tar PSA hos fastlegen om 6 måneder og har kontroll hos sykepleier om 3 måneder ang bivirkningene/ eller får en telefon fra sykepleier.
 • At du bare har kontroller hos fastlege.
 • At du fortsetter med etterbehandling.