Utskriftsdato (12.8.2020)

Hjemreise med Jackson dren

Hensikt med Jackson-dren

Etter et inngrep ligger det igjen blod og væske i operasjonsområdet/sårhulen. Det kan gi grobunn for bakterier. Under operasjonen legger vi derfor inn et Jackson-dren i sårhulen, som fjerner overflødig væske/blod (sårvæske). Drenet blir festet til huden med et sting.

Hvordan ser Jackson-drenet ut?

Det er festet en ballong i enden av drensslangen som samler opp sårvæske. På toppen av ballongen sitter det en ventil, som brukes ved tømming av drenet.

Forholdsregler ved dren

  • Hvis du blir rød og øm rundt innstikkstedet eller får feber, er det viktig at du kontakter behandlende sykehus eller din lokale legevakt med en gang.
  • Observer fargen og mengden på sårvæsken som kommer på drenet. Hvis det blir veldig rødt og mengden plutselig øker, er det viktig at du kontakter behandlende sykehus eller din lokale legevakt.

Stell av Jackson-dren

Bytting av bandasje/vask av innstikksted

Et dren som er stukket gjennom huden, er en mulig inngangsport for bakterier. For å holde innstikkstedet så rent som mulig, må området dekkes med en ren bandasje. Hvis bandasjen blir blodig eller forurenset på annen måte, må du skifte den. Bruk en kompress dynket i klorhexidinløsning 0,5mg/ml og vask rundt innstikkstedet. Vask fra innstikkstedet og utover. Sett på en ny bandasje.

”Melking” av dren

Det er viktig å sikre fri flyt i drensslangen, slik at sårvæsken ikke blir stengt inne i sårhulen. Blodkoagler kan stenge til slangen, men ved å ”melke” de nedover mot ballongen sikrer man åpning. Hold drenslangen fast ved å plassere en hånd på slangen nær innstikkstedet. I den andre hånden holder du en blyant/penn. Hold drensslangen mellom blyanten og tommelen, og før blyanten nedover drensslangen mot ballongen. Gjenta det, til du ser det er flyt i slangen. Drensslangen skal ”melkes” to til tre ganger daglig.

Tømming av ballong/skift av pose

For at kirurgen skal vite hvor mye sårvæske det kommer i drenet, er det viktig at du måler den totale mengden sårvæske per døgn. For tømming av ballongen: Løft av proppen på ballongens ventil. Klem innholdet i ballongen ut i et målebeger. Hold ballongen sammenklemt mens du setter på proppen igjen. Slik sikrer du at vakuumet opprettholdes og det er viktig.

Mål mengden sårvæske og før det inn i det vedlagte skjemaet. Husk å summere den totale mengden per døgn.

 

Skjema for registrering av sårvæske på dren

Måned

Dato

Mengde (ml)

Dato

Mengde (ml)


1.
17.

2.
18.

3.
19.

4.
20.

5.
21.

6.
22.

7.
23.

8.
24.

9.
25.

10.
26.

11.
27.

12.
28.

13.
29.

14.
30.

15.
31.

16.