Hjemreise med vakumdren


Hensikt med vakumdren

Etter et inngrep blir det liggende igjen blod og væske i operasjonsområdet/sårhulen. Det kan gi grobunn for bakterier. Under operasjonen legger vi derfor inn et dren, som fjerner overflødig væske/blod (sårvæske). Drenet blir festet til huden med et sting.

Hvordan ser drenet ut?

Det er festet en ballong på enden av drensslangen som samler opp sårvæske. Over og under ballongen er det festet to klyper: En over ballongen (klype 1) og en under ballongen (klype 2). Under klype 2, er det skrudd fast en oppsamlingspose. Det er meningen at sårvæsken som samler seg i ballongen skal tømmes i denne posen.

Forholdsregler ved dren:

  • Om du blir rød og øm rundt innstikkstedet eller får feber, er det viktig at du kontakter sykehuset, din lokale legevakt eller fastlegen din.
  • Observer fargen og mengden på sårvæsken som kommer på drenet. Hvis det blir veldig rødt og mengden plutselig øker er det viktig at du kontakter hjelp (se over).

Stell av vakumdren

Bytting av bandasje/vask av innstikksted

Et dren som er stukket gjennom huden, er en mulig inngangsport for bakterier. For å holde innstikkstedet så rent som mulig, må området dekkes med en ren bandasje. Hvis bandasjen blir blodig eller forurenset på annen måte, må du skifte den. Bruk en kompress dynket i klorhexidinløsning 0,5mg/ml og vask rundt innstikkstedet. Vask fra innstikkstedet og utover. Sett på en ny bandasje.

”Melking” av dren

Det er viktig å sikre fri flyt i drensslangen, slik at sårvæsken ikke blir stengt inne i sårhulen. Blodkoagler kan stenge til slangen, men ved å ”melke” de nedover mot ballongen sikrer man åpning. Hold drenslangen fast ved å plassere en hånd på slangen nær innstikkstedet. I den andre hånden holder du en blyant/penn. Hold drensslangen mellom blyanten og tommelen, og før blyanten nedover drensslangen mot ballongen. Gjenta det, til du ser det er flyt i slangen. Drensslangen skal melkes to til tre ganger daglig.

Tømming av ballong/skift av pose

For at kirurgen skal vite hvor mye sårvæske det kommer på drenet, er det viktig at du måler den totale mengden sårvæske per døgn. For tømming av ballong: Klem av klype 1, og åpne klype 2. Klem på ballongen, slik at innholdet presses ut i posen. Klem så av klype 2 og åpne klype 1 (bortsett fra når du tømmer ballongen skal alltid klype 1 være åpen). Pass på at vakuumet opprettholdes, dvs. at ballongen er sammenklemt. For skift av pose: Skru av posen og sett på en ny. Klipp hull i posen og tøm innholdet i målebegeret.

Mål mengden sårvæske og før det inn i det vedlagte skjemaet.  

Skjema for registrering av sårvæske på dren

Måned

Dato

Mengde (ml)

Dato

Mengde (ml)


1.
17.

2.
18.

3.
19.

4.
20.

5.
21.

6.
22.

7.
23.

8.
24.

9.
25.

10.
26.

11.
27.

12.
28.

13.
29.

14.
30.

15.
31.

16.