Kirurgisk fjerning av testiklene ved prostatakreft

Hvordan forbereder jeg meg?

Du blir vanligvis lagt inn på sykehuset dagen før operasjonen. Denne dagen får du snakke med en sykepleier på sengeposten og legen som skal operere deg. En lege/legestudent intervjuer og undersøker deg, for å samle informasjon til journalen din. Om ettermiddagen informerer anestesilegen, eller anestesisykepleier deg om narkosen. Du må ikke spise fast føde eller røyke de siste seks timene før operasjonen. Du kan drikke vann og klare væsker som te, svart kaffe, saft og brus fram til 2 timer før du skal ha narkose. Pastiller, drops og tyggegummi er ikke tillatt de siste 2 timene før narkosen.

Om kvelden får du en sprøyte med et blodfortynnende medikament, og en avslappende tablett.

Operasjonen foregår i full narkose og tar vanligvis 30 til 60 minutter. Du får et cirka 10 cm snitt i den ene lysken.  

Gjør det vondt?

Under selve operasjonen er du under narkose, og har ikke smerter. Operasjonen gir sjelden sterke smerter etterpå. De fleste reiser hjem samme dag, eller dagen etter operasjonen.

Etter behandlingen

Vi får prøvesvarene etter cirka to uker. Så snart prøvesvarene foreligger gjøres avtale om videre kontroller og eventuell tilleggsbehandling.