Kirurgisk fjerning av svulst på penis

Hvordan forbereder jeg meg?

Det trengs ingen spesielle forberedelser før innleggelse.

Hvordan foregår operasjonen?

Hvis det er behov for et operativt inngrep, skjer dette oftest i full narkose. Magesekken må være tom når du få narkose. Du må derfor ikke spise fast føde eller røyke de siste 6 timene før operasjonen. Imidlertid kan du drikke vann og klare væsker som te, svart kaffe, brus og saft fram til to timer før du skal opereres. Pastiller, drops og tyggegummi er ikke tillatt de siste 2 timene før narkosen. Har du diabetes (sukkersyke) følger du eget opplegg.

Vanligvis kan man reise hjem 1–3 dager etter en eventuell operasjon.

Av og til trengs en tilleggsoperasjon hvis det er spredning til lymfeknuter. Da er det vanlig å være innlagt cirka 1 uke.

Etter behandlingen vil det bli kontroller regelmessig.