Kirurgi i kombinasjon med cellegift

Hovedbehandlingen ved krefttypen pseudomyxoma peritonei er kirurgi i kombinasjon med cellegift.

Svulstens utbredelse

Pseudomyxoma peritonei sprer seg på overflaten i bukhinnen. Ofte er det mye svulstvev rundt blindtarmen og blindtarmsvedhenget hvor svulsten startet. Videre samler det seg svulstceller nederst i bukhulen mellom endetarmen og blæren eller endetarmen og eggstokker/livmor og blære. Svulstceller samler seg også på undersiden av mellomgulvet, på overflaten av leveren og milten. Noen ganger er det svulst på større og mindre deler av magesekken. På selve tynntarmen, som er den viktigste delen av tarmen for fordøyelsen, sitter det vanligvis relativt lite. Fordi svulsten vokser svœrt langsomt kan man vente flere måneder før man trenger operere.

Operasjon

Ved hjelp av kirurgi fjernes hele eller deler av bukhinnen på bukveggen. Hvis svulsten sitter på tarmen må vanligvis selve tarmstykket fjernes. Dette kan innebœre at vi må ta bort området på tykk/tynntarmen hvor blindtarmsvedhenget sitter, overgangen mellom endetarm og tykktarm, deler av magesekken, galleblæren, milten og eggstokker og livmor. Denne type operasjoner kan ta opp til 10 timer eller mer og utføres gjerne av en grupppe på tre til fire kirurger.

Ved lite svulstvev fjerner vi bare de deler av bukhinnen hvor det er synlig svulstvev. Dette kan være gjort på et par timer.

Cellegift

Selv om alt ser rent ut etter kirurgi, vet vi at det er mikroskopiske mengder svulstceller i væsken i bukhinnen. Derfor gis det oppvarmet cellegift i bukhulen 1 time under operasjoen. Ved lite svulstvev gis cellegiftbehandling under første operasjonen. Ved større mengder svulst gjøres det ny operasjon for cellegiftbehandling dagen etter. Selv ved lite svulstvev anbefaler vi å gi cellegift i bukhulen i tillegg til kirurgi.

Etter operasjonen

Hvis operasjonen har vært langvarig må du ofte ligge i respirator (pustemaskin) første natt etter operasjonen på Seksjon intensiv/postoperativ.

På grunn av en langvarig operasjon og cellegift, som blir gitt direkte i bukhulen, tar det ofte fem til sju dager før tarmen kommer skikkelig i gang og du igjen kan drikke/spise. Cellegiften i seg selv gir vanligvis relativt lite bivirkninger.

Siden det kan være mange skjøter på tarmene, og dette kombinert med cellegift, vil vi være oppmerksom på at det kan utvikles tarmlekkasje som kan kreve en ny operasjon.

Ernæring

De første døgnene fungerer ikke magesekk og tarm skikkelig. Det er derfor nødvendig med tilførsel av væske, og eventuelt kalorier, direkte i blodårene. Hvis det samler seg mye væske i magesekken kan det være hensiktsmessig med en slange gjennom nesen til magesekken. Derved kan kvalme og brekninger unngås. Hvis kvalmen tillater er det fordelaktig å drikke noen glass i døgnet så snart som mulig etter operasjonen. Det kan også være bra å spise forsiktig (kjeks, ristet brød). Når tarmen fungerer kan du spise vanlig i løpet av få dager.

Mobilisering

To vesentlige farer etter operasjonen er lungebetennelse og blodpropp. Faren for begge deler reduseres vesentlig hvis du er flink til å komme opp av sengen fra første dag etter operasjonen. Det er bedre med mange kortvarige turer enn en lang. Fysioterapeut vil instruere i pusteøvelser. Dette er det svært viktig at du utfører, også mellom fysioterapeutens besøk.

Varigheten av sykehusoppholdet er vanligvis 14 – 17 dager. Det tar gjerne en tid før kroppen er helt restituert, avhengig av størrelsen på operasjonen og den postoperative utviklingen. Dersom du ikke er sterk nok til å komme hjem, kan du bli overflyttet til hjemmesykehuset når faren for medisinske komplikasjoner er over.

Ved en stor operasjon kan det bli nødvendig med flere måneders sykemelding.

Egeninnsats

Under sykehusoppholdet vil personalet ta ansvar for den medisinske behandlingen. Som ledd i dette vil vi gi deg best mulig smertebehandling etter operasjonen. Det er naturlig at du føler deg utslitt etter oprasjonen og ønsker å hvile i sengen, men kreftene kommer ikke ved å ligge rolig. Det er bare fysisk aktivitet som kan gjenvinne kreftene. Vi skal forsøke å stimulere til slik aktivitet, men du må selv bevege deg. Det er derfor svært viktig at du selv tar aktiv del i behandlingen ved å være fysisk aktiv, drive pusteøvelser og forsøker å spise etter personalets anvisning.

Postoperativ funksjon

De fleste pasienter vil beholde normal fordøyelsesfunksjon. Hvis både magesekk og vesentlige deler av tynntarm og tykktarm er fjernet, kan det hos noen bli vanskelig å opprettholde et stort kalori-inntak. Det skal imidlertid vœre nok til å kunne leve et normalt, ikke altfor anstrengende, liv.

Kontroll

Fordi dette er en svulst som vanligvis vokser svœrt langsomt, er det ikke nødvendig med særlig hyppige kontroller. Vanligvis gjennomfører vi en eller to kontroller med tre måneders mellomrom, senere hvert halvår eller årlig.

Ved kontrollene tas det bilder, dvs. CT (computertomografi) av bekkenet og bukhulen og eventuelt røntgenbilde av lungene. Disse undersøkelsene tas eventuelt på hjemmesykehuset noen uker før kontrollen på Radiumhospitalet. Under selve kontrollen kjenner kirurgen på magen og i endetarm/underliv og det tas blodprøver. Du vil få skriftlig svar på blodprøver og eventuelt på røntgenundersøkelsen innen tre uker etter kontrollen. Hvis dette av en eller annen grunn ikke har skjedd, er vi takknemlig om du tar kontakt med Poliklinikken og etterlyser svarene.

Tilbakefall

En del pasienter vil kunne få tilbakefall i bukhinnen. Ofte vil vi da vente i lengre tid, kanskje flere år, før det synes rimelig å reoperere. Dette vil avhenge sterkt av utviklingen hos den enkelte pasient.