Fjerning av skjoldbruskkjertel

Hvordan forbereder jeg meg?

Du blir vanligvis lagt inn på sykehuset dagen før operasjonen. Da får du snakke med en sykepleier som blant annet orienterer deg om forberedelser til operasjonen. En lege/legestudent intervjuer og undersøker deg for å skaffe informasjon til din journal. Før inngrepet tas det blodprøver, og er du over 60 år blir det tatt EKG. Av og til ønsker legen røntgen av lungene i tillegg. I noen tilfeller blir det rekvirert tilsyn og vurdering hos en øre-nese-halslege for å sjekke stemmebåndene. Om ettermiddagen informerer anestesilege eller anestesisykepleier deg om narkosen, og du snakker med den kirurgen som skal operere deg. Eventuelt skal du ha et klyx (lite klyster). I det du skal ha narkose må magesekken være tom. Du må ikke spise fast føde eller røyke de siste 6 timene før operasjonen. Imidlertid kan du drikke vann og klare væsker som te, svart kaffe, brus og saft fram til to timer før du skal opereres. Pastiller, drops og tyggegummi er ikke tillat de siste 2 timene før narkosen. Har du diabetes (sukkersyke) følger du et eget opplegg.

Om kvelden får du en sprøyte med et blodfortynnende medikament, og en avslappende tablett. Hår i operasjonsområdet må barberes/klippes.

Hvordan foregår behandlingen?

Operasjonsdagen måles temperaturen, og kroppen må være ren så du tar en dusj. Du får samme beroligende medikament som kvelden før samt et smertestillende medikament som en forbredelse til narkosen, og kjøres ned til operasjonsavdelingen i seng når operasjonsavdelingen sier i fra at det er klart.

Operasjonen foregår i full narkose. Halve eller hele skjoldbruskkjertelen fjernes. Eventuelle lymfeknuter fjernes i samme snitt. Det legges eventuelt inn en plastslange (dren) til såret for å samle opp blod og sårvæske. Drenet sys fast med et sting eller plastres til huden. Du får et smalt arr som vil gå på tvers nedad på halsen.

Hvor lenge varer behandlingen?

Det varierer hvor lang tid operasjonen tar fra cirka to til tre timer.

Gjør det vondt?

Under selve operasjonen er du under narkose, og har ikke smerter. Operasjonen gir sjelden sterke smerter etterpå, men du kan ha noe vondt i såret. Det er viktig at du selv sier fra når du har smerter. Etter inngrepet kan du oppleve heshet, hevelse og iblant litt svelgeproblemer.

Etter behandlingen

Etter operasjonen blir du flyttet til observasjon ved postoperativ avdeling hvor du får tett oppfølging mens du våkner fra narkosen. Det måles blodtrykk, og ved behov får du smertestillende og kvalmestillende medisin. Dagen etter operasjonen blir du vanligvis flyttet tilbake til rommet ditt på sengeposten der du er innlagt.

For å hindre blodpropp får du en sprøyte med blodfortynnende medikament så lenge legen finner det nødvendig. I tillegg kan du selv bidra til å forebygge blodpropp ved å være i aktivitet. Det er viktig å komme ut av sengen og i aktivitet. Du må huske å bevege nakken normalt for å unngå stivhet.

Personalet følger med på om du får hevelse på halsen, og om du puster fritt. Drenet blir fjernet når det kommer lite sårvæske. Operasjonssåret blir sydd under huden med tråd som oppløses og blir borte og stripses utvendig. Stripsene kan tas av etter to til tre uker.

Hvis biskjoldbruskkjerteler blir skadet under operasjonen kan det føre til lavt nivå av kalsium i blodet. Dette vil du eventuelt merke ved nummenhet og prikking rundt munnen og i fingrene. Behandlingen for dette er kalsiumtilskudd i ulike varianter. For å følge med tas det regelmessig blodprøver.

Hvis du har fått fjernet hele skjoldbruskkjertelen under operasjonen vil du trenge tilskudd av tyroksin resten av livet. Mangler du tyroksin kan du blant annet bli slapp, få dårlig matlyst, gå opp i vekt, få forstoppelse og bli ustabil i humøret. Det startes derfor opp med tabletter til erstatning for tyroksin før du skrives ut.

Noen pasienter vil etter operasjonen bli henvist til stemmebåndskontroll hos øre-nese-halslege. I noen tilfeller kan nerven til stemmebåndene bli forbigående eller varig skadet. 

Lengden på sykmeldingen etter operasjonen avhenger av hva slags jobb du har. Vær oppmerksom på at du skal unngå direkte sol mot operasjonssåret det første året.

Pasienter som får fjernet hele skjoldbruskkjertelen skal vanligvis til radioaktiv jodundersøkelse og eventuelt radioaktiv jod-behandling (se eget skriv).