Kirurgisk fjerning av svulst i lunge

Kreft i brystkassen omfatter kreft i selve brystveggen og i lungene. For å operere i dette området utføres som regel torakotomi, som betyr åpning av brystkassen inn til brysthulen. Torakotomien legges enten mellom to ribben eller ved splitting av brystbenet på langs.

Fjerning av selve svulstvevet avhenger av hvor dette befinner seg og hvor omfattende sykdommen er. Det kan eksempelvis dreie seg om fjerning av en del av brystveggen, en lungelapp eller hele lungen.

Hvordan forbereder pasienten seg?

Innleggelsen skjer en til to dager innen operasjonen og en sykepleier og kirurg vil orientere om oppholdet og inngrepet. Noen standard undersøkelser som lungerøntgen, pusteprøve, blodprøver og eventuelt hjerteprøve vil bli tatt. Anestesilege/anestesisykepleier vil orientere om narkosen, som regel dagen før operasjonen. Dette skjer gjerne om ettermiddagen.

Kvelden før operasjonen starter foreberedelsene. Du må fjerne hår fra operasjonsområdet, utstyr og hjelp til dette får du på avdeligen. Dersom du ikke har hatt avføring på et par dager, bør tarmen tømmes. Du kan få medikamenter og hjelp til dette på avdelingen. Før du legger deg skal du dusje og vaske deg med en bakteriedrepende såpe (Hibiscrub). Du skal kun bruke rene sykehusklær etter at du er ferdig dusjet.

I det du skal ha narkose må magesekken være tom.Du må derfor faste fra midnatt. Dette betyr at du ikke kan spise, drikke, tygge tyggegumme eller røyke.Har du diabetes følger du et eget opplegg.

 

Hvor lenge varer operasjonen?

Operasjonstiden er avhengig av flere forhold, blant annet krefttype, utbredelse og lokalisasjon. I all hovedsak tar det mellom en til tre timer.

Gjør det vondt?

Operasjonen utføres i narkose, da sover pasienten og er smertefri.

Etter operasjonen

Pasienten våkner på postoperativ avdeling med ett eller flere dren (gummirør) som kommer ut av brysthulen for å slippe ut luft og væske. Det tas jevnlig røntgenbilder av brystkassen for å kontrollere at lungene er utspilt og velfungerende.

Umiddelbart før operasjonen blir det innlagt et kateter til ryggmargen (epidural) for smertelindring, og et til urinblæren. Disse fjernes først etter at brystkassedrenene er trukket ut, alt fra 2-4 dager etter operasjonen.

Ytterligere smertelindring etter operasjonen gis i form av tabletter eller sprøyter. Det er viktig at du sier fra om smerter.

Medikamentet som skal hindre blodproppdannelse gis så lenge legen finner det nødvendig. Fysioterapeutene bistår med lungefysioterapi og aktivisering for å stimulere lungefunksjonen og blodsirkulasjonen. En aktiv lungeoperert kommer seg raskere enn en passiv.

Det er viktig å begynne å spise og drikke så snart som mulig, og en fordel med rikelig væskeinntak for å hindre seigt slim og blodpropp.

Utskrivning

De fleste som blir operert for kreft i brystkassen kan utskrives 4-7 dager etter inngrepet. Stingene tas etter to til tre uker.

Forholdsregler

Gå daglige turer alt etter hva formen tillater. Svømming og tunge løft skal unngås de første to månedene.

Hvis du er i arbeid, er sykmelding aktuelt. Lengden avhenger av hva slags jobb du har. I noen tilfeller kan det være behov for hjelp i hjemmet.

Kontroll

Poliklinisk kontroll foretas cirka en måned etter operasjonen. Denne omfatter samtale, undersøkelse, blodprøver og røntgenbilde av brystkassen.

Videre oppfølging avhenger av sykdommens art.

Som regel vil en operasjon i brystkassen påvirke pusteegenskapene på kort sikt, og er som oftest forbigående. Men dersom det er fjernet større mengder lungevev, vil dette medføre permanent pusteinnskrenkning.

Det er viktig å iaktta tegn til sårinfeksjon, lungebetennelse og fallende almenntilstand. Ta i så fall kontakt med egen lege, legevakt eller sykehuset.