Laserreseksjon av T1a glottiscancer

Ved laserreseksjon av T1a glottiscancer fjernes tumor ved hjelp av endoskopisk kirurgi (kikkehull) og laser.

Rikshospitalet har fra 1995 og inntil januar 2008 behandlet 227 pasienter med denne teknikken og er det sykehuset i Skandinavia med størst erfaring med denne typen inngrep.

Indikasjon

  • Overfladisk voksende tumor på et stemmebånd (T1a)

Mål

  • Kurajson

Forberedelser

  • Inngrepet gjøres i narkose.
  • Pasienten ligger med jetventilasjon som medfører meget gode plassforhold i strupen.

Gjennomføring

  • Etter at pasienten er i narkose og jetkateteret som pasienten ventileres gjennom er plassert til midtre del av luftrøret, settes laryngoskopet og operasjonsmikroskopet i stilling slik at stemmebånd og kreftsvulst blir optimalt eksponert.
  • Med minst mulig margin samtidig som svulsten fjernes radikalt, receseres svulstforandringene ved hjelp av laserstrålen.
  • Om nødvendig fjernes svulsten bitvis.
  • Preparatet monteres på papp-plate, merkes og sendes til patologisk undersøkelse.

Oppfølging

  • Poliklinisk kontroll etter 6 uker, deretter hver 2–3 måned det første året.
  • Vanligvis avsluttes kontrollene etter 3 år.