Fjerning av livmor ved livmorkreft

Wertheims operasjon er den vanligste operasjonen ved livmorhalskreft. Operasjonen går ut på å fjerne livmoren med livmorhals, en del av støttevevet rundt livmoren samt cirka 2 cm av skjeden. Dessuten fjernes en del lymfeknuter i bekkenet. Ved livmorhalskreft er det vanligvis ikke nødvendig å fjerne eggstokkene, men dette bør du diskutere med legen på forhånd.

Inngrepet foretas i full narkose og varer cirka 3 timer. Operasjonssåret vil gå på langs og opp i nivå med navlen.

Hvordan forbereder du deg?

Dagen før operasjonen tømmes tarmen etter et eget tømmingsregime. Det er viktig at navlen blir rengjort skikkelig. Du får snakke med anestesilege/anestesisykepleier om narkosen på ettermiddagen. Du må konferere med legen om du skal ta dine faste medisiner som du pleier.

Kvelden før får du en sprøyte med et blodfortynnende medikament. Dersom du er under 70 år får du også 25 mg Sobril (en beroligende tablett) som en forberedelse til narkosen. Er du over 70 år får du Sobril etter behov. Du må ikke spise fast føde eller røyke de siste 6 timene før operasjonen. Men du kan drikke vann og klare væsker som te, svart kaffe, brus og saft fram til 2 timer før du skal til operasjon. Pastiller, drops og tyggegummi er ikke tillat de siste 2 timene før narkosen. Sukkersykepasienter følger eget opplegg.

Operasjonsdagen måles temperatur, puls og blodtrykk. Operasjonsfeltet barberes. Du får Sobril som kvelden før.

Det gis antibiotika intravenøst før operasjonen for å forebygge infeksjon.

Etter operasjonen

Du våkner opp på postoperativ avdeling, men kommer som regel tilbake til rommet ditt enten samme kveld eller dagen etter operasjonen. For å forebygge smerter etter operasjonen får du smertestillende intravenøst via en pumpe samt andre smertestillende medisiner. Du vil få nøye instruksjon om dette ved anestesilege/sykepleier dagen før operasjonen.

Under operasjonen får du innlagt et tynt kateter (plastslange) i urinblæren, og dette beholdes til den femte dagen. Årsaken er at det kan være vanskelig å late vannet i begynnelsen fordi blæremuskulaturen er svekket etter operasjonen. Som oftest vil dette raskt normalisere seg.

Etter operasjonen kan du ha innlagt et dren (plastrør) nederst i buken for å drenere sårvæske. Det fjernes i løpet av de første dagene.

For å hindre blodpropp får du sprøyter med et blodfortynnende medikament så lenge legen finner det nødvendig. Det er viktig at du så fort som mulig er oppe av sengen og i aktivitet.

De første par døgnene får du intravenøs væsketilførsel. Dersom du orker det, kan du allerede fra første dagen drikke forsiktig og eventuelt spise litt. For å hjelpe tarmen skikkelig i gang, gis et klyx den fjerde dagen.

Det tas røntgen av urinveiene for å kontrollere at ikke urinlederne er blitt skadet under operasjonen. Eventuelt foretas også en enkel gynekologisk undersøkelse.

Stingene tas etter cirka 10 dager.

Forholdsregler

De første 6–8 ukene etter operasjonen skal du være forsiktig med større fysiske anstrengelser, spesielt tunge løft. Du er sykmeldt en periode, men lengden på sykmeldingen avhenger av hva slags jobb du har. Samleie og bading frarådes de første 4–6 ukene, etter dette er sårflaten i skjeden grodd og ingen spesielle hensyn er lenger nødvendig.

Hvilke senfølger kan oppstå?

Hos noen kan det utvikle seg lymfeansamling i bena med hevelse og sprengfølelse som følge. Dersom dette skulle oppstå, må du ta kontakt med lege for å få rekvisisjon til fysioterapi.

Hos noen kan det komme en varig svekkelse av blæremuskulaturen. Dette kan medføre problemer med å late vannet. Skulle dette problemet oppstå, vil du få instruksjon i hvordan du skal takle dette.