Tilbake

Fertilitetsbevarende kirurgi ved livmorhalskreft

Behandlingen består i en operasjon der nedre del av livmorhalsen fjernes, i tillegg fjernes en del lymfeknuter i bekkenet.

Hvorfor gjennomføres behandlingen?

Denne operasjonen gjennomføres for å bevare fertiliteten (muligheten til å bli gravid) hos kvinner med en svulst som er såpass liten at den på en sikker måte kan fjernes ved en slik begrenset operasjon. Målet er at man bevarer evnen til å bli gravid uten at det er vesentlig økt risiko for tilbakefall.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Står du på blodfortynnende medisiner er det viktig at du opplyser om dette da du vil få et eget opplegg for hvordan dette skal tas inn mot operasjonen.

Før operasjonen:

  • Du får samtale med lege og sykepleier, samt  anestesilege som vil informere deg om narkosen og smertelindring etter operasjonen.
  • Du vil få et klyx for å tømme nederste delen av tarmen.
  • Du vil få en sprøyte i magen med en blodfortynnende medisin som forebygger blodpropp.
  • Du vil få tilpasset strømper som du skal ha på deg under operasjonen og ukene etterpå.
  • Du blir barbert nedentil for at det ikke skal være hår i operasjonsområdet.
  • På kvelden før du legger deg skal du dusje og vaske håret. Dette er viktig for at du skal være ren før operasjonen. Vi kommer også til å hjelpe deg med å vaske i navlen.
  • Du kan få en sovetablett om du ønsker, står du på sovetablett fra før anbefaler vi at du tar denne som vanlig. Har du problemer med å sove i løpet av natten, si i fra så du kan få en avslappende tablett.

Hvordan foregår behandlingen?

Operasjonsdagen blir du kjørt ned til operasjonsavdelingen, det kan variere når på dagen dette er, sykepleieren som har ansvaret for deg vil informere deg om når du kan forvente at det blir. På operasjonsavdelingen vil de hjelpe deg over på operasjonsbordet og du kjøres inn der operasjonen foregår. Her vil anestesilegen og anestesisykepleieren gi deg medikamenter som gjør at du vil sove og ikke kjenne noe under operasjonen.

Første delen av operasjonen består i å fjerne lymfeknuter på bekkenveggene. Disse sendes til vevsundersøkelse for å se om det er spredning. Denne delen av operasjonen gjøres ved såkalt kikkehullskirurgi. Hvis det ikke er spredning er neste trinn å fjerne den nedre del av livmorhalsen. Dette gjøres gjennom skjeden. Det legges en forsterkning(cerclage) rundt den gjenværende delen av livmorhalsen. Etter operasjonen blir du kjørt til en postoperativ avdeling hvor du er noen timer til observasjon før du kommer opp på sengeposten igjen.

Gjør det vondt?

Du vil få smertestillende etter behov, men det pleier ikke å være forbundet med sterke smerter. Luftsmertene fra kikkhullsoperasjonen er ofte mest plagsomme de første dagene. Disse smertene kan sitte i magen og opp mot skulderen.

Hvor lenge varer behandlingen?

Operasjonen tar 2‐3 timer og de fleste pleier å reise hjem dagen etter operasjonen.

Hva skjer etterpå?

Etter operasjonen vil du kjenne ubehag etter operasjonen, du vil få smertestillende for dette. Da det fylles gass inn i magen din under operasjonen vil en del oppleve smerter forbundet med dette etter operasjonen.
Du kan i noen tilfeller ha få innlagt et kateter etter operasjonen, dette fjernes samme dag eller morgenen etter. Du kan være i normal aktivitet etter operasjonen.

Bivirkninger og komplikasjoner

Enkelte pasienter kan oppleve uregelmessige blødninger etter operasjonen. Da det vanligvis legges en forsterkning(ceclage) rundt den gjenværende del av livmorhalsen må senere fødsler foregå ved keisersnitt.
Ved graviditet er det 25% risiko for å føde før termin.

Oppfølging

Du vil bli fulgt opp med jevnlige kontroller, vanligvis hver 3.måneder de første 2 årene, deretter hver 6.måned i 3 år. I begynnelsen vil kontrollene være på Radiumhospitalet eller din regionale onkologiske klinikk. Etterhvert kan det være aktuelt å overføre kontrollene til ditt lokalsykehus.