Brystrekonstruksjon med ekspanderprotese

Hva er brystrekonstruksjon med ekspanderprotese?

Med ekspanderprotese menes en saltvannsprotese med ventil, for senere påfylling av saltvann. Ekspanderprotese benyttes når huden er for stram til å legge inn protesen direkte. Påfylling av saltvann skjer på poliklinikken en gang per uke over en periode på 6-8 uker. Brystets ønskede størrelse og hudens elastisitet avgjør hvor mange påfyll som må til.

Operasjonen med innleggelse av ekspanderprotese gjøres i full narkose.

Hvordan forbereder jeg meg?

Dagen før operasjonen får du snakke med kirurgen som skal operere deg. Det vil også bli tatt et bilde av operasjonsområdet. I tillegg får du snakke med anestesilege/anestesisykepleier om narkosen, mens sykepleier på sengeposten vil informere deg om forberedelsene til operasjonen.

Kvelden før får du tilbud om 25 mg Sobril (en beroligende tablett) som en forberedelse til narkosen. Du må ikke spise fast føde eller røyke de siste 6 timene før operasjonen. Men du kan drikke vann og klare væsker som te, svart kaffe, brus og saft frem til 2 timer før du skal til operasjon. Pastiller, drops og tyggegummi er ikke tillatt de 2 siste timene før narkosen. Sukkersykepasienter følger eget opplegg.

Operasjonsdagen måles temperatur, puls og blodtrykk, og operasjonsfeltet barberes.

Du får 25 mg Sobril som kvelden før, dusjer og får ren seng. For øvrig må du konferere med legen om du skal ta dine faste medisiner som du pleier. Sukkersykepasienter følger eget opplegg.

Etter operasjonen

Du våkner opp på postoperativ avdeling, men kommer som regel tilbake til rommet ditt samme kveld. Til å begynne med er det vanlig å ha en del smerter, og du vil selvfølgelig få smertestillende medikamenter. Det er viktig at du sier i fra når du har smerter.

Under operasjonen fikk du innlagt et dren (plastrør) i sårhulen. Dette for at det ikke skal samle seg blod og sårvæske rundt protesen. Drenet blir fjernet etter 2-4 dager.

Bandasjen på såret skal sitte så lenge kirurgen bestemmer. Når bandasjen fjernes skal du bruke en sports-bh, natt og dag.

Forholdsregler

  • Det er viktig at du så fort som mulig er litt oppe og i aktivitet.
  • Du må ikke løfte armen over skulderhøyde de 2 første ukene.
  • Du skal bruke sports-bh natt og dag i ca. 4 uker.
  • Du skal ikke løfte tungt de nærmeste 3-4 ukene.

Hjemreise og videre kontroll

Du kan vanligvis reise hjem etter 3-5 dager. Ved avreise avtales poliklinisk kontroll, som regel etter ca. 3 uker, for påfyll av saltvann. Du vil også få beskjed om ny innleggelse etter 3-5 måneder for fjerning av saltvannsprotesen og innleggelse av permanent protese. Om nødvendig få du sykmelding av legen før du reiser hjem.