Nyreundersøkelse (renografi)

Spørsmål om nyreundersøkelsen renografi

Renografi er en undersøkelse av nyrene og foregår ved hjelp av et spesielt kamera, et gammakamera, som tar bilder av nyrene.

Undersøkelsen gjennomføres for å se om det foreligger avløpshinder for urinen eller store sideforskjeller mellom nyrene.

Undersøkelsen utføres ikke på personer som er gravide eller ammer.

Beskrivelse av undersøkelsen

Pasienten får sprøytet inn et radioaktivt stoff, som fordeler seg i kroppen og tas opp i nyrene. Pasienten sitter i en stol eller ligger på en benk med ryggen mot kameraet under undersøkelsen. Pasienten må sitte eller ligge stille under bildetakingen. Undersøkelsen varer cirka 30 minutter.

Stråledosen pasienten får er svært liten, og radioaktiviteten vil være ute av kroppen i løpet av det første døgnet. Pasienten kan derfor omgås folk på vanlig måte.

Inneliggende pasienter får resultatet på undersøkelsen neste dag, polikliniske pasienter senere.