Bronkoskopi

Hva er bronkoskopi?

Bronkoskopi er en undersøkelse av luftrør med forgreninger. Undersøkelsen gjennomføres ved hjelp av et skop (en slags bøyelig kikkert formet som en slange med lys på) som føres ned i luftveiene.

Hvorfor gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen gjennomføres for å inspisere og avdekke eventuelle svulster i luftveiene. Det kan samtidig tas vevsprøver, celleprøver eller bakteriologisk prøve av slim.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Før undersøkelsen får du en beroligende tablett (Sobril) og en sprøyte i låret med et medikament som gjør at slimproduksjonen avtar og du blir tørr i munnen (Robinul).

Du kjøres deretter til endoskopiavdelingen i seng.

Anestesisykepleier legger inn en kanyle i en blodåre på hånden/armen for å kunne gi beroligende og smertestillende medikamenter og eventuelt væske i blodåren.

Undersøkelsen kan gjøres i lokalbedøvelse eller full bedøvelse.

Ved lokalbedøvelse

Under undersøkelsen ligger du på ryggen i sengen. Skopet settes ned enten gjennom munnen eller gjennom nesen. Legen gir først lokalbedøvelse i form av spray (Xylocain) i munnen og svelget. Du vil kjenne at du blir nummen bak i svelget. Hvis skopet settes gjennom nesen, vil legen også bedøve med spray det neseboret som skal brukes. Settes skopet via munnen, vil du få et munnstykke mellom tennene, en bitering, for at du ikke skal bite i skopet. Deretter føres skopet ned i luftrøret. Lokalbedøvelse settes gjennom skopet med en sprøyte på vei ned i luftveiene. Legen ser over både høyre og venstre side av luftrøret og tar eventuelle prøver.

Ved full bedøvelse

Under undersøkelsen ligger du på ryggen på operasjonsbordet. Medikamenter blir gitt slik at du sover under hele undersøkelsen. Du blir deretter intubert, det vil si at du får et rør ned i luftrøret for å kunne puste tilstrekkelig under undersøkelsen. Skopet settes ned gjennom dette røret og ned i luftveiene, og legen ser over og tar prøver som ovenfor. Når undersøkelsen er over, vekkes du og blir lagt i seng. Du kjøres deretter tilbake til sengeposten eller til postoperativ avdeling for overvåkning.

Etter undersøken må du vente et par timer før du kan spise/drikke, for å unngå at lokalbedøvelsen i svelget fører til at mat og drikke går i "vrangstrupen" .

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Undersøkelsen varer fra 20 til 40 minutter.

Hvordan forbereder jeg meg?

Du må faste fra midnatt, det betyr at du ikke kan spise, drikke, røyke eller tygge tyggegummi/pastiller fra kl. 24 kvelden før undersøkelsen. Du kan ellers ta dine fast morgenmedisiner som du pleier, bortsett fra Capoten, Renitec, Vivatec og Zestril. Sukkersykepasienter følger eget opplegg.

Gjør det vondt?

Undersøkelsen er ikke smertefull, men kan være litt ubehagelig. Hoste kan forekomme under og etter undersøkelsen.

Når får jeg resultatet?

Hvis vevsprøve er tatt vil det gå cirka 1 - 2 uker før svaret foreligger.

Hvis du undersøkes under lokalbedøvelse, vil legen orientere om eventuelle funn samtidig som undersøkelsen pågår, eventuelt like etterpå. Ved full narkose vil du bli informert samme dag eller dagen etter.