Tilbake

Ultralydveiledet celle- og vevsprøvetaking ved gynekologisk kreft

Ultralyd fungerer i prinsippet som et ekkolodd. Apparatet sender lydbølger inn i kroppen og "lytter"til ekkoet. Lyden blir så omdannet til bilder. Ultralyd er en smertefri undersøkelse der du ligger på en benk. Det området av kroppen som skal undersøkes må være avkledd. Ved en ultralydveiledet biopsi tar man en celle- eller vevsprøve med en tynn nål der ultralydbildene viser hvor prøvene skal tas.

Hvorfor gjennomføres undersøkelsen?

Den gjøres for å stille en sikker diagnose og for å kartlegge sykdomsutbredelse, hvilken behandling du skal ha kan avhenge av svaret på undersøkelsen.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Hvis du bruker blodfortynnende er det viktig at du sier ifra så fort som mulig, enten til legen som henviser deg eller til avdelingen. Disse medisinene kan ha betydning for undersøkelsen, avhengig av hvor på kroppen legen stikker nålen. Det kan hende du skal la være å ta medisinene flere dager i forveien og ta ekstra blodprøver før undersøkelsen. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Du skal faste i fire timer før undersøkelsen. I denne perioden kan du ikke spise eller drikke, tygge tyggegummi, suge på pastiller, røyke eller snuse. Står du på faste medisiner, må du selvfølgelig ta disse. Skal de svelges, må du benytte så lite vann som mulig.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Vanligvis tar du blodprøver på laboratoriet før du møter på den avdelingen du har fått innkallelse fra. Her blir du møtt av en sykepleier som viser deg til en seng og du får en sykehusskjorte du skal skifte til. Du vil få tilbud om en Paracet® og beroligende, men det er slett ikke alle som trenger det. Du får et skap hvor du kan låse inn verdisaker. Etter en liten stund kommer en portør og kjører deg ned til undersøkelsen. Når du er nede på undersøkelsesrommet gjøres det først en orienterende ultralydundersøkelse hvor man bestemmer hvor det skal stikkes for å treffe det man ønsker å ta prøver av. Deretter tas prøvene med ultralydveiledning slik at man hele tiden kan se hvor nålen er. Skal det bare tas celleprøve, er det ofte ikke nødvendig med mer enn et stikk. Skal det tas vevsprøve, må  man ofte stikke 3–4 ganger for å få nok vev. Prøvene blir analysert i mikroskop av leger på Avdeling for patologi.

Gjør det vondt?

Det skal ikke være smertefullt å ta prøvene, men et nålestikk kan selvfølgelig være ubehagelig. Celleprøver tas med svært tynne nåler, ofte uten bedøvelse, avhengig av hvor man stikker. Vevsprøver tas alltid med lokalbedøvelse fordi nålene er tykkere.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Avhengig av hvor enkelt det er å ta prøvene, kan selve prøvetakingen ta alt fra ti minutter til en halv time. I tillegg kommer ultralydundersøkelsen.

Hva skjer etterpå?

Blir undersøkelsen gjort poliklinisk, må du regne med å bli på sykehuset i to til fire timer for observasjon før du får reise hjem. Hvor lenge du må observeres avhenger av hvor du er stukket.

Når får jeg resultatet?

Blir undersøkelsen gjort poliklinisk, vil du kunne få svar fra legen som henviste deg etter cirka en til to uker. Er du innlagt på sykehuset, kan svaret på celleprøver (cytologiske prøver) allerede være klart etter to dager. Svar på vevsprøver (histologiske prøver) tar minimum fire dager.

Forholdsregler etter undersøkelsen

Du vil få et plaster der du er stukket, dette skal holdes tørt i ett døgn, etter 24 timer kan du fjerne plasteret.

Bivirkninger og komplikasjoner

Vanligvis ingen, en sjelden gang kan det oppstå blødninger. Får du kraftig ubehag eller smerter når du har kommet hjem tar du kontakt med sykehuset.