Vaktpostlymfeknuteoperasjon ved brystkreft

Spredning av brystkreft til lymfeknuter i armhulen skjer først fra svulsten til den første lymfeknuten som mottar lymfe fra svulstområdet. Videre spredning skjer så fra denne første lymfeknuten til den neste i rekken og så videre. Den første lymfeknuten kalles for vaktpostknuten (engelsk: sentinel node). Dersom det ikke er spredning til vaktpostknuten, vil det som hovedregel heller ikke være spredning til andre lymfeknuter.

Ved hjelp av en nyutviklet teknikk er vi nå hos de fleste pasienter i stand til å lokalisere vaktpostknuten og operativt fjerne denne. Dersom det ikke er tegn til spredning til vaktpostknuten, er det ikke nødvendig å fjerne flere lymfeknuter. Fordi det ofte vil være flere lymfebaner fra et svulstområde, vil det kunne påvises flere vaktpostknuter, og man tilstreber å fjerne alle disse (vanligvis 1-3 knuter). En annen fordel ved teknikken er at når kun et fåtall knuter fjernes, vil hver enkelt knute kunne undersøkes grundigere av patologene enn hva som er mulig når mange knuter fjernes.

Prosedyren med påvisning og lokalisering av vaktpostknuten(e) påbegynnes vanligvis dagen forut for operasjon. På nuklærmedisinsk avdeling blir det injisert et radioaktivt stoff i brystet, vanligvis omkring brystvorten, eventuelt også omkring svulsten. Stoffet transporteres vekk fra svulstområdet via lymfesystemet og fanges opp og blir værende i den første lymfeknuten, nemlig vaktpostknuten. Noen timer etter injeksjon tas det bilder på nuklærmedisinsk avdeling, og det foretas markering av vaktpostknuten(e) på huden. Dagen etter injeksjon er det fortsatt noe radioaktivitet i lymfeknuten(e), slik at denne eller de kan lokaliseres under operasjonen ved hjelp av et svært følsomt måleinstrument.

Det er intet ubehag forbundet med prosedyren utover injeksjonene. Sprøytespissene som benyttes er svært tynne, og væskevolumet som injiseres er lavt. De fleste pasientene angir ubehaget ved prosedyren som ganske ubetydelig. Den mengde radioaktivitet som injiseres er meget lav og innebærer ingen helsefare verken for pasienten, pårørende eller for personalet.

I tillegg til radioaktivitet, benyttes også en blåfarge for lokalisering av vaktpostknuten(e). Blåfargen injiseres ved operasjonens innledning mens du ligger i narkose. Man har funnet det nyttig å kombinere de to teknikker. Blåfargen vil misfarge urin (blå) og avføring (blågrønn) i en tid etter operasjonen, men fargen gir ingen helseskade.