Diagnostisk merkebiopsi

Merking gjøres før operasjonen dersom man har en ikke-kjennbar lesjon. Det legges inn en merkestreng, vanligvis ultralydveiledet, med spissen i eller nær lesjonen. Dersom lesjonen ikke kan påvises ved ultralyd, kan merkingen utføres røntgenveiledet eller ved frihåndsteknikk. Preparatet blir røntgenfotografert for å verifisere at lesjonen er tatt ut.

Målet er å lokalisere og merke en ikke-kjennbar lesjon.

Forberedelser

  • Ingen forberedelser til selve merkingen
  • Lokalbedøvelse er ikke nødvendig

Vanlige forberedelser til det etterfølgende kiurgiske inngrepet.

Merkebiopsi

  • Lesjonen merkes ultralydveiledet
  • Kanylen plasseres med spissen i eller nær lesjonen
  • Merketråden med mothake føres inn i brystvevet gjennom kanylen
  • Det tas mammografiske oversiktsbilder etter utført merking for å kontrollere at strengen står i god posisjon.

Bortsett fra et lite stikk i huden er det lite ubehag forbundet med selve merkingen.

Oppfølging

Under operasjonen blir den kirurgiske vevsprøven røntgenfotografert for å kontrollere at vevsprøven er representativ.