Tilbake

Ultralydveiledet vevsprøve av bløtvevssarkom

Hva er ultralydveiledet biopsi?

Ved en ultralydveiledet biopsi tar man en celle- eller vevsprøve i tillegg til en ultralydundersøkelse.

Hvorfor gjennomføres undersøkelsen?

For å kunne stille en sikrere diagnose kan det være nødvendig å ta en celle- eller vevsprøve (cytologisk eller histologisk biopsi) av noe man ser under en ultralydundersøkelse.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Først gjør legen en orienterende ultralydundersøkelse og bestemmer hvor man skal stikke for å treffe det man ønsker å ta prøve av. Deretter tas prøvene med ultralydveiledning, som gjør at man hele tiden kan se hvor nålen er. Skal det bare tas celleprøve, er det ofte ikke nødvendig med mer enn ett stikk. Skal det tas vevsprøver er det ofte nødvendig med 3-4 stikk for å få nok vev. Prøvene blir analysert i mikroskop og på andre måter av leger fra avdeling for patologi.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Avhengig av hvor enkelt det er å ta prøvene, kan selve prøvetakingen ta alt fra ti minutter til en halv time i tillegg til ultralydundersøkelsen.

Hvordan forbereder jeg meg?

Bruker du blodfortynnende medisiner, må du si fra om dette til legen som henviser deg. Du må også si i fra til de som tar prøven. Om disse medisinene har betydning for undersøkelsen avhenger av hvor du skal undersøkes. Det kan hende at du skal la være å ta medisinene en eller flere dager i forveien i tillegg til ekstra blodprøver før undersøkelsen. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Hvis du skal undersøkes i mageregionen faster du i fire timer før undersøkelsen. I denne perioden kan du ikke spise eller drikke, tygge tyggegummi eller suge pastiller. Er du avhengig av medisiner, må du selvfølgelig ta disse. Skal de svelges, må du benytte så lite vann som mulig.

Gjør det vondt?

Det skal ikke være smertefullt å ta prøvene, men et nålestikk kan selvfølgelig være ubehagelig. Celleprøver tas med svært tynne nåler, ofte uten bedøvelse, avhengig av hvor man stikker. Vevsprøver tas alltid med lokalbedøvelse fordi nålene er tykkere.

Etter undersøkelsen

Får du tatt undersøkelsen poliklinisk, må du regne med å bli på sykehuset opp til to timer for observasjon før du får reise hjem. I noen tilfeller kan observasjonstiden være kortere eller lengre, dette vurderes individuelt.

Når får jeg resultatet?

Har du tatt undersøkelsen poliklinisk vil du kunne få svar fra legen som henviste deg etter cirka en uke. Er du innlagt på sykehuset kan svaret på cytologiske biopsier allerede foreligge etter to dager, mens svar på histologiske biopsier tar minimum fire dager.