Skjelettscintigrafi-undersøkelse

Ved skjelettscintigrafi får du først en sprøyte med en liten mengde radioaktivt stoff som vil bygges inn i skjelettet. Etter cirka 3 timer tas vanligvis bilder av hele kroppen forfra og bakfra med et spesielt kamera (gammakamera). Du skal i løpet av disse tre timene drikke rikelig (opp til 1 liter) og late vannet umiddelbart før selve undersøkelsen. Du trenger ikke være til stede på sykehuset disse tre timene. Selve bildetakingen tar ½  - 1½ time. Av og til tas bilder bare av en utvalgt del av skjelettet, og i noen tilfeller lages tredimensjonale bilder (SPECT).    

Hvorfor gjennomføres undersøkelsen?

Skjelettscintigrafi synliggjør de deler av skjelettet der det er øket nydannelse av bensubstans. De fleste sykelige prosesser medfører mer nydannelse og vil derfor synes på bildene. Undersøkelsen er svært følsom. Det er imidlertid ofte vanskelig å si noe sikkert om årsaken til den økede nydannelsen av ben ut fra scintigrafibildene alene.   

Hvordan kan jeg forberede meg?

Det er ingen spesielle forberedelser til denne undersøkelsen. Gravide bes ta kontakt, da nødvendigheten av undersøkelsen skal vurderes av lege.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Først møter du på morgenen for å få en injeksjon av et radioaktivt preparat i armen. I noen tilfeller tas bilder samtidig med injeksjonen. I ventetiden mellom injeksjon og bilder (2 - 5 timer), skal du drikke litt ekstra med væske. Når bildene tas, må du ligge helt i ro på en benk som er tilknyttet et gammakamera.

Ved undersøkelse av barn trenger vi opplysning om høyde og vekt.

Gjør det vondt?

Du får et stikk i en blodåre, fortrinnsvis i armen.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Ved injeksjon: 5-20 minutter avhengig av om det også tas bilder. Bildene som tas 2-5 timer etter injeksjonen, tar cirka 1 time.

Hva skjer etterpå?

Du returnerer til avdelingen eller reiser hjem.

Når får jeg resultatet?

Du får ikke svar på undersøkelsen samme dag. Dette blir sendt henvisende lege. Dersom du ønsker at fastlegen din får kopi av svaret, kan du opplyse om dette ved fremmøte.

Forholdsregler etter undersøkelsen

Amming må stoppes i minst 4 timer (hvis mulig 24 timer) etter injeksjonen. Dette fordi man ikke skal oppholde seg tett innpå barn og gravide over lengre tid (helst frem til neste dag).

Bivirkninger og komplikasjoner

Alvorlig allergisk reaksjon forekommer svært sjeldent. Utslett med debut 4-24 timer etter injeksjonen og varighet noen dager kan ses. Hodepine, muskelsmerer, frysninger, feber, svimmelhet og kvalme er en sjelden komplikasjon.        

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye stråling får jeg?

Omtrent som ved CT av lunger/ røntgenbilder.