Benmargsprøve fra hoftekam hos barn

Hva er benmargsundersøkelse?

Ved benmargsundersøkelse undersøkes den såkalte røde benmargen, hvor blant annet blodcellene (røde og hvite blodlegemer og blodplater) produseres.

Hvorfor gjennomføres undersøkelsen?

Det kan være flere grunner til at undersøkelsen gjennomføres.

  • Vurdere benmargens funksjon, for eksempel ved blodsykdommer eller andre sykdommer med unormale blodverdier.
  • Stille diagnose ved blod- eller benmargssykdom.
  • Vurdere utbredelse av sykdom, for eksempel ved lymfekreft.
  • Undersøke om det er spredning av kreft (metastaser) til benmargen.
  • Vurdere effekt (bieffekt) av behandlingen på benmargen, for eksempel cellegift- eller strålebehandling.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Under lokalbedøvelse stikker vi en nål (kanyle) gjennom den harde delen av benet og inn til den løse margen, og suger ut prøvemateriale med en sprøyte. Deretter tar vi ut en liten vevsbit fra benet (biopsi) med en noe grovere nål. Prøven tas oftest fra bekken/hoftebenet, eventuelt fra brystbenet hvis det ikke skal tas biopsi.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Undersøkelsen varer i 20-30 minutter.

Hvordan forbereder jeg meg?

Undersøkelsen krever ingen forberedelser. Si i fra hvis du bruker blodfortynnende medisiner, eller hvis du har reagert på lokalbedøvelse tidligere.

Gjør det vondt?

Du vil få lokalbedøvelse som bedøver huden og den smertefølsomme benhinnen. Denne skal virke en stund før prøvetakingen begynner. Noen opplever likevel undersøkelsen som smertefull. I spesielle tilfeller gjøres undersøkelsen i narkose.

Etter undersøkelsen

Innstikkstedet kan være ømt noen dager etter undersøkelsen, men det er ingen restriksjoner med hensyn til aktivitet. Hvis du har tatt en biopsi vil du ha et lite kutt i huden som "tapes" igjen. Da bør bandasjen holdes tørr i 3-4 dager etterpå, evt kan vanntett dusjbandasje legges over. Snakk med sykepleier om dette.

Når får jeg resultatet?

Resultatet får du fra legen din. Det tar ofte en uke å få svar på biopsien. Andre undersøkelser kan besvares raskere, eventuelt umiddelbart.