Utskriftsdato (6.12.2023)

Oppfølging ved hudkreft (non melanom)

Etter første kontroll (6–8 uker) vil spesielt utsatte gruppe følges regelmessig 2–3 ganger i året. Dette er pasienter som:

 • er immunsupprimert etter organtransplantasjon eller annen immunsupprimerende behandling
 • har familiær forekomst av hudkreft
 • har hudtype 1–2 og har vært utsatt for livslang solbelastning
 • har blitt utsatt for arsenikk eller annen karsinogen behandling som unge

Pasientene blir oppfordret til å observerer huden selv og oppsøke lege dersom det oppstår:

 • hudforandringer
 • lettblødende sår
 • kuler
 • pigmentforandringer
 • sår som ikke gror
 • rød, skjellende hud

Bivirkninger

Bivirkninger er avhengig av hvor omfattende sykdommen var og relateres til:

 • Hud
  • arr
  • pigmentforandringer
  • vevsdefekter
 • Glandeltoalett
  • lymfødem 
  • nedsatt funksjon
  • sirkulasjonsforstyrrelse