Strålebehandling ved hudkreft

Strålebehandling er godt egnet ved basacellekarsinom i sentrale deler av ansiktet hvor tilleggslidelser kan vanskeliggjøre kirurgi, og i kombinasjon med kirugisk behandlig.

Fotodynamisk behandling (PDT) gir en helbredelse på rundt 90 % ved korrekt anvendelse av metoden.

PDT egner seg spesielt godt ved: