På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Kirurgisk behandling ved hudkreft

Ved non-melanom hudkreft er kirurgi en av flere behandlingsvalg, og ofte den viktigste. Målsettingen ved kirurgi er å forhindre lokalt tilbakefall og videre spredning av sykdom. De kirurgiske marginer vil variere noe avhengig av krefttype og om det er en residivsituasjon.

Ved basalcellekarsinom vil det ved nodulære og andre veldefinerte lesjoner være tilstrekkelig med 5 mm margin. Ved multifokale- og morfeatyper av basalcellekarsinom og ved residiv etter tidligere behandling, vil ofte marginene økes opptil 10 mm.

Plateepitelkarsinom har et litt annet vekstmønster, noe som gjør at marginene må økes noe. Avhengig av lokalisasjon og type, anbefales det at marginene legges mellom 10 og 20 mm.

Merkelcellekarsinom er kjent for å ha stor tendens til lokalt tilbakefall og lymfeknutespredning. Årsaken til dette mener man er tumors tilbøyelighet til spredning i de dermale (lærhuden) lymfatiske baner. Tidligere rapporter har vist en lokal tilbakefall tendens opp mot 70 %. Med bakgrunn i dette anbefales det eksisjonsmarginaler på 20–30 mm dersom dette er mulig. Merkelcellekarsinomene er strålefølsomme, og strålebehandling etter kirurgisk inngrep kan vurderes for å forhindre lokale residiv.

Ved Kaposis sarkom er bruken av kirurgi noe mer begrenset. Kirurgi brukes ved begrenset sykdom eller for å redusere tumorbyrde før strålebehandling.

Ved hudadnex svulster vil kirurgi med adekvat margin i de aller fleste tilfeller være den foretrukne behandling. Dette er en sjelden form for hudkreft.

Små eksisjoner og eksisjoner på kroppen (trunkus) kan vanligvis lukkes med direkte sutur. Ved større eksisjoner, hvor direkte lukning vurderes som vanskelig eller umulig, behandles pasienten av plastikkirurg. Det samme gjelder ved tumorlokalisasjon i hode-/halsområdet. I disse tilfeller kan det være nødvendig med lapplastikk eller hudtransplantat for adekvat dekning av den kirurgiske defekt.

Metastatisk sykdom

Ved spredning til de nærliggende lymfeknuter er behandlingen glandeltoalett.

Ved generell metastatisk sykdom, kan kirurgi i enkelte situasjoner være aktuell i rent palliativt øyemed.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil