Utskriftsdato (14.6.2024)

Utredning ved kreft i svelg

Ved utredning av kreft i svelg må pasienten gjennomgå kliniske undersøkelser, bildediagnostiske undersøkelser og vevsprøvetaking. Hensikten med de ulike undersøkelsene er å bestemme svulstens celletype, utbredelse og eventuell forekomst av spredning for å kunne bestemme videre behandling.

Klinisk undersøkelse

Legen utfører en klinisk undersøkelse av pasienten. Undersøkelsen bør omfatte inspeksjon av slimhinner i munnhule og svelg og palpasjon av hals med tanke på forstørrede lymfeknuter.

Blodprøver tas for å kartlegge skjoldbruskkjertelens funksjon samt lever- og nyrefunksjon. 

Hvis det er mistanke om at svulsten er ondartet skal pasienten umiddelbart henvises til ØNH-spesialist/avdeling. Ved behov vurderes pasienten av andre spesialister, lungelege, hjertespesialist og kjevekirurg/spesialist i tann-, kjeve- og munnhulesykdommer for å avgjøre om det er mulig å operere.

Bildediagnostikk

  • CT/MR av modersvulstområde og hals. Disse undersøkelsene gir oversikt over modersvulst og spredning, og er nødvendig for å bedømme omfang av kirurgiske inngrep og utforming av strålefelt.
  • CT toraks gjøres for å utelukke eller påvise spredning til lunger.
  • Eventuelt tas røntgen av kjeveskjelett og tenner (ortopantomografi).

 Celle- og vevsprøvetaking

  • Vevsprøve av mistenkelige lesjoner i slimhinner 
  • Skopi gjennom nesen med vevsprøve ved svulst i nesedelen. Skopi av bronkier og/eller spiserør kan gjøres ved mistanke om spredning til lunger.
  • Celleprøve med finnål (finnålscytologi) av palpable regionale kjertler eller slimhinnedekket tumor, eventuelt veiledet ved ultralyd

Analyse av celle- og vevsprøver

Celle- og vevsprøver sendes til cytologisk og/eller histologisk analyse. Analysene kan være avgjørende for hvilken behandling pasienten får.

Plateepitelkarsinom kan enten oppstå fra atypisk epitel eller uavhenging av slike epitelforandringer. Dersom man oppdager lesjonen tidlig kan den mikroskopisk være begrenset til epitelet (karsinom in situ).

Invasivt plateepitelkarsinom utgjør den dominerende typen av kreft i svelget. Plateepitelkarsinom graderes mikroskopisk med utgangspunkt i likhet med normalt plateepitel.

Uvanlige krefttyper i denne regionen er: