På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Fjerning av strupehode og svelg med rekonstruksjon

Pasienter med kreft i svelget, som tidligere er strålebehandlet, kan tilbys kirurgisk fjerning av svelgets nedre del og strupehodet (laryngo-faryngoektomi). Rekonstruksjon, gjenoppbygging av svelget, gjøres ved at svelget erstattes med en del av tynntarmen med tilhørende blodforsyning (graft). Målet med inngrepet er å bli kreftfri.

Behandlingen gjelder pasienter som har restsvulst eller har fått tilbakefall i nedre del av svelget, hvor det ikke er innvekst i tungens bakre del, ryggvirvel eller nedre midtre del av spiserøret. Inngrepet er også aktuelt ved fremskreden kreft i strupehodet med innvekst i nedre del av svelget.

Når strupehodet opereres vekk anlegges en kunstig åpning på halsens fremside, som pasienten puster igjennom (trakeostomi). Pasienten vil miste stemmen, men det finnes flere ulike måter å lære å snakke på etter denne operasjonen.

Uten kirurgi har pasienten dårlig prognose, og tilstanden er forbundet med betydelige plager. Pasienten forberedes på svelgeproblemer, selv om mange opprettholder en forholdsvis god svelgefunksjon. De fleste greier å drikke flytende, mange kan spise mat som lett passerer svelget, og noen få kan etterhvert spise normal kost.

Beskrivelse av operasjonen

Før operasjonen får alle snakke med en pasient som selv har fjernet strupehodet. Kirurgisk fjerning av strupehode og svelg med rekonstruksjon gjøres i narkose. Pasienten ligger i ryggleie med strekk på halsen. Det forberedes to operasjonsfelt, ett på halsen og et lite midlinjesnitt på magen. Fjerning av strupehodet og svelget gjøres dels parallelt med uttak av tarmstykket som skal brukes til rekonstruksjonen. Hvis svulsten vokser i nært skjoldbruskkjertelen, fjernes halve skjoldbruskkjertelen. Tarmstykket sys til tungens bakre del og svelgveggen oppe, etter tilpasning. Den nedre enden av tarmstykket sys til den øvre delen av spiserøret etter nedleggelse av ernæringssonde gjennom nesen. Luftrøret sys til huden. Tarmstykkets blodkar skjøtes sammen med blodkar i hals- og ansiktsområdet. Et plastrør (trakalkanyle) plasseres fra den kunstige åpningen i luftrøret og ut på halsen. Det legges inn dren. Sårene lukkes.

Etter operasjonen gjøres dopplerkontroll av graftet. Dette er en ultralydundersøkelse som benyttes for blant annet å måle blodstrømmens hastighet og derved observere blodsirkulasjonen i tarmstykket (graftet).For å forebygge infeksjon gis antibiotika. Det gis også medisin for å forebygge halsbrann og sure oppstøt (H2-blokker) og blodfortynnende medikamenter gis for å forebygge blodpropp.

Den kunstige åpningen på halsen renses ofte og dekkes med et fukt- og varmefilter. Prinsippet for disse er at de tar vare på den fuktighet og varme som finnes i utåndingsluften for så å overføre denne til innåndingsluften. Dette tilsvarer den funksjonen som nesen hadde før operasjon. Pasienten begynner med sondemat etter et døgn og kan begynne å drikke etter 14 dager. Talerehabilitering starter på avdelingen og fortsetter på Bredtvedt logopedisenter. Etter noen månender prøves det å legge inn taleventil (Provox®). Nesten alle  lærer seg vibratortale (Servox®). Sykehusoppholdet varer i cirka 14 dager. Pasienten følges opp med hyppige kontroller, cirka hver måned de tre første månedene og følges deretter opp i minst 3 år.

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av strupehode og svelg med rekonstruksjon. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil